Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (4)

Θέλω να γίνω θεός
Genesis 3:1-19 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 22 Οκτωβρίου 2017.
Η Ιστορία της Βίβλου
Genesis 1:1 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 3 Απριλίου 2016.
Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν... (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Genesis 2:24 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 1 Απριλίου 2012.
Ποια μέρα είναι το Σάββατο; (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Genesis 2:1-3 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 22 Ιανουαρίου 2012.