Κηρύγματα

Εισαγωγή στην Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους (1 Corinthians 1:1-3)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 20 Νοεμβρίου 2016
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα στον τρόπο ζωής μιας εκκλησίας που κλήθηκε από μια ειδωλολατρική κοινωνία.

Tags: αιρέσεις, Απολλώς, απόστολος Παύλος, Κόρινθος, προβλήματα, σχίσματαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Εφέσια γράμματα None Ευχαριστία στον Αρχηγό και Τελειωτή της Πίστεως »