Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (2)

Ο αληθινός Βασιλιάς και ο ψεύτικος βασιλιάς
Luke 23:6-12 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 20 Ιανουαρίου 2013.
Ο Άσωτος (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Luke 15:11-32 (Μέρος της σειράς Το κατά Λουκάν ευαγγέλιον ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 11 Μαρτίου 2012.