Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (1)

Ο Κριτής στέκεται προ των θυρών
James 5:1-11 (Μέρος της σειράς Επιστολή Ιακώβου ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 8 Ιουνίου 2014.