Test CREDO

Γένεση 1:1 : 1

 • Γένεση 2:1
 • : 2
  Γένεση 3:1 : 3
  Γένεση 4:1 : 4
  (Γένεση 5:1 : 5
  Γένεση 6:1 : 6
  Γένεση 7:1 : 7
  Γένεση 8:1 : 8
  Γένεση 9:1 : 9
  Γένεση 10:1 : 10
  Γένεση 11:1 : 11
  Γένεση 12:1 : 12
  Γένεση 13:1 : 13
  Γένεση 14:1 : 14
  Γένεση 15:1 : 15
  Γένεση 16:1 : 16
  Γένεση 17:1 : 17
  Γένεση 18:1 : 18
  Γένεση 19:1 : 19
  Γένεση 20:1 : 20
  Γένεση 21:1 : 21
  Γένεση 22:1 : 22
  Γένεση 23:1 : 23
  Γένεση 24:1 : 24
  Γένεση 25:1 : 25
  Γένεση 26:1 : 26
  Γένεση 27:1 : 27
  Γένεση 28:1 : 28
  Γένεση 29:1 : 29
  Γένεση 30:1 : 30
  Γένεση 31:1 : 31
  Γένεση 32:1 : 32
  Γένεση 33:1 : 33
  Γένεση 34:1 : 34
  Γένεση 35:1 : 35
  Γένεση 36:1 : 36
  Γένεση 37:1 : 37
  Γένεση 38:1 : 38
  Γένεση 39:1 : 39
  Γένεση 40:1 : 40
  Γένεση 41:1 : 41
  Γένεση 42:1 : 42
  Γένεση 43:1 : 43
  Γένεση 44:1 : 44
  Γένεση 45:1 : 45
  Γένεση 46:1 : 46
  Γένεση 47:1 : 47
  Γένεση 48:1 : 48
  Γένεση 49:1 : 49
  Γένεση 50:1 : 50

  Γένεση 2:1
  1Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη, και ολόκληρη η στρατιά τους.
  Γένεση 3:1
  1ΤΟ φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα τού χωραφιού, που έκανε ο Κύριος ο Θεός· και [το φίδι] είπε στη γυναίκα: Στ' αλήθεια, είπε ο Θεός: Μη φάτε από κάθε δέντρο τού παραδείσου;
  Γένεση 4:1
  1ΚΑΙ ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα του Εύα· κι [εκείνη] συνέλαβε, και γέννησε τον Κάιν· και είπε: Απέκτησα άνθρωπον με τη βοήθεια του Κυρίου.
  Γένεση 5:1
  1ΤΟΥΤΟ [είναι] το βιβλίο τής γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού.
  Γένεση 6:1
  1ΚΑΙ όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται επάνω στο πρόσωπο της γης, και γεννήθηκαν σ' αυτούς θυγατέρες,
  Γένεση 7:1
  1ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Νώε: Μπες μέσα στην κιβωτό εσύ, και ολόκληρη η οικογένειά σου· επειδή, σε είδα δίκαιο μπροστά μου σ' αυτή τη γενεά·