Έλεος στους πάντες

Ρωμαίους 11:25-32

Ρωμαίους 11:25-32
25Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη·
26και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.
27Κι αυτή [είναι] από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους».
28Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο [είναι] εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή [είναι] αγαπητοί για τους πατέρες.
29Επειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια.
30Δεδομένου ότι, όπως κι εσείς απειθήσατε κάποτε στον Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα στην απείθεια τούτων,
31έτσι κι αυτοί, τώρα απείθησαν στο δικό σας έλεος, για να ελεηθούν κι αυτοί.
32Επειδή, ο Θεός έκλεισε τους πάντες μέσα στην απείθεια, για να ελεήσει τους πάντες.