Η δικαίωση είναι αμετάκλητη

Ρωμαίους 8:33-34

Ρωμαίους 8:33-34
33Ποιος θα κατηγορήσει τούς εκλεκτούς τού Θεού; Ο Θεός [είναι] αυτός που [τους] ανακηρύσσει δίκαιους.
34Ποιος [θα είναι] εκείνος που [τους] κατακρίνει; Ο Χριστός [είναι] αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά τού Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας.