Η ελευθερία του Θεού να εκλέγει

Ρωμαίους 9:14-18

Ρωμαίους 9:14-18
14Τι, λοιπόν, θα πούμε; Μήπως [υπάρχει] αδικία στον Θεό; Μη γένοιτο.
15Επειδή, λέει στον Μωυσή: «Θα ελεήσω όποιον ελεώ, και θα σπλαχνιστώ όποιον σπλαχνίζομαι».
16Άρα, λοιπόν, δεν [εξαρτάται] από εκείνον που θέλει ούτε από εκείνον που τρέχει, αλλά από τον Θεό που ελεεί.
17Επειδή, η γραφή λέει στον Φαραώ ότι: «Γι' αυτό τον σκοπό σε ανύψωσα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου, και για να εξαγγελθεί το όνομά μου σε όλη τη γη».
18Άρα, λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί· και όποιον θέλει, σκληραίνει.