Η χρυσή αλυσίδα της σωτηρίας

Ρωμαίους 8:30

Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.