Θυσίαν ζῶσαν

Ρωμαίους 12:1

Ρωμαίους 12:1
1ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας [ως] θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, [η οποία είναι] η λογική σας λατρεία.