Ομολογίες Πίστεως

Εδώ θα βρείτε διάφορες δογματικές δηλώσεις, κάποιες αρχαίες, κάποιες σύγχρονες, κάποιες σύντομες, κάποιες πολύλογες, κάποιες απολύτως ευαγγελικές, κάποιες που απαιτούν διάκριση.

Στην πορεία θα βρείτε ενδείξεις και προειδοποιήσεις σχετικά με τις δηλώσεις που απομακρύνονται από την αλήθεια.

Όπως και με οτιδήποτε άλλο που γράφτηκε από μη εμπνευσμένους ανθρώπους, ακόμη και τους καλύτερους και αγιότερους ανθρώπους, οι δηλώσεις αυτές δεν είναι Βιβλικές και δεν είναι δεσμευτικές για τη συνείδηση ​​του ανθρώπου και δεν πρέπει να πιστεύονται χωρίς τη δέουσα έρευνα και σύγκριση με τις Γραφές.

Σύμβολο της Νίκαιας (325)
Σύμβολο της Νίκαιας – Κωνσταντινουπόλεως (381)
Βαπτιστική Ομολογία Πίστης του Λονδίνου (1689)