Τα βάθη του Θεού

Ρωμαίους 11:33-36

Ρωμαίους 11:33-36
33Ω, βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες [είναι] οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του!
34Επειδή, «ποιος, γνώρισε τον νου τού Κυρίου; Ή, ποιος έγινε σύμβουλός του;».
35«Ποιος, πρώτος, έδωσε [κάτι] σ' αυτόν, για να του γίνει ανταπόδοση;».
36Επειδή, απ' αυτόν, και διαμέσου αυτού, και σ' αυτόν [είναι] τα πάντα· σ' αυτόν [ανήκει] η δόξα στους αιώνες. Αμήν.