Το σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ

Ρωμαίους 11:11-15

Ρωμαίους 11:11-15
11Λέω, λοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Μη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους [έγινε] η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία.
12Και αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον η ολοκληρωτική επιστροφή τους;
13Επειδή, λέω σε σας, τα έθνη, (εφόσον μεν εγώ είμαι απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω),
14ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία [αυτούς που είναι] σάρκα μου, και σώσω μερικούς απ' αυτούς.
15Επειδή, αν η αποβολή τους [είναι] συμφιλίωση του κόσμου, τι [θα είναι] η πρόσληψή [τους], παρά ζωή από τους νεκρούς;