Χάρτες

Εδώ είναι ένας ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ χάρτης για τις συνάξεις μας.

Συγκεντρωνόμαστε στο κτίριο της Γ’ Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών στην οδό Χελντράιχ 37 στον Νέο Κόσμο.

Για αγγλόφωνους:
Κυριακή πρωί 10 π.μ.

Για ελληνόφωνους:
Ο Νίκος Σεφεριάδης διδάσκει τις Κυριακές (11 π.μ.) στην 3η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών.