Απολογητική για όλους

Α΄ Πέτρου 3:15

Α΄ Πέτρου 3:15
15αλλά «αγιάστε τον Κύριο τον Θεό» μέσα στις καρδιές σας· και [να είστε] πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο, προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που [είναι] μέσα σας·