῾Η πίστις έξ ακοής

Ρωμαίους 10:14-17

Ρωμαίους 10:14-17
14Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν [εκείνον] στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σ' [εκείνον, για] τον οποίο δεν άκουσαν; Και πώς θα ακούσουν, χωρίς [να υπάρχει] εκείνος που κηρύττει;
15Και πώς θα κηρύξουν, αν δεν αποσταλούν; Όπως είναι γραμμένο: «Πόσο ωραία [είναι] τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζονται τα αγαθά!».
16Αλλά, δεν υπάκουσαν όλοι στο ευαγγέλιο· επειδή, ο Ησαϊας λέει: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας;».
17Επομένως, η πίστη [είναι] διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.