Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27

Λευιτικό Κεφ. 19

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

2 Μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, και πες τους: ΑΓΙΟΙ θα είστε· επειδή, άγιος [είμαι] εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας.

3 Θα φοβάστε κάθε ένας τη μητέρα του, και τον πατέρα του· και θα τηρείτε τα σάββατά μου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

4 Μη στραφείτε σε είδωλα ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

5 Και όταν προσφέρετε θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα.

6 Θα τρώγεται κατά την ημέρα που την προσφέρετε, και την επόμενη· και αν μείνει κάτι μέχρι την τρίτη ημέρα, θα κατακαεί με φωτιά.

7 Και αν ποτέ φαγωθεί την τρίτη ημέρα, είναι βδελυκτό· δεν θα είναι ευπρόσδεκτη.

8 Γι’ αυτό, όποιος τη φάει, θα κρατήσει την ανομία του, επειδή βεβήλωσε τα άγια του Κυρίου· και η ψυχή αυτή θα ​εξολοθρευτεί από τον λαό της.

9 Και όταν θερίζετε τον θερισμό τής γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα τού αγρού σου, και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από τον θερισμό σου.

10 Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατρυγήσεις ούτε θα μαζέψεις τις ρώγες τού αμπελιού σου· θα τις αφήσετε στον φτωχό και στον ξένο. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

11 Δεν θα κλέβετε ούτε θα λέτε ψέματα ούτε θα απατήσετε κάθε ένας τον πλησίον του.

12 Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδώς, και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

13 Δεν θα αδικήσεις τον πλησίον σου ούτε θα αρπάξεις· δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός τού μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί.

14 Δεν θα κακολογήσεις τον κουφό, και μπροστά στον τυφλό δεν θα βάλεις πρόσκομμα, αλλά θα φοβηθείς τον Θεό σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

15 Δεν θα κάνετε αδικία σε κρίση· δεν θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού ούτε θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστη· με δικαιοσύνη θα κρίνεις τον πλησίον σου.

16 Δεν θα περιφέρεσαι συκοφαντώντας ανάμεσα στον λαό σου· ούτε θα σηκωθείς ενάντια στο αίμα τού πλησίον σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

17 Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου· θα ελέγξεις τον πλησίον σου ανοιχτά, και δεν θα ανεχθείς αμαρτία επάνω του.

18 Δεν θα εκδικείσαι ούτε θα μνησικακείς ενάντια στους γιους τού λαού σου· αλλά θα αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

19 Θα τηρείτε τα δικαιώματά μου· δεν θα κάνεις τα κτήνη σου να βατεύονται με ετεροειδή· στον αγρό σου δεν θα σπείρεις ετεροειδή σπέρματα· ούτε θα βάλεις επάνω σου σύμμικτο ένδυμα από ετεροειδή κλωστή.

20 Και αν κάποιος συνευρεθεί με γυναίκα, που είναι δούλη, αρραβωνιασμένη με άνδρα, και δεν είναι εξαγορασμένη ούτε δόθηκε σ’ αυτή η ελευθερία, θα μαστιγωθούν· δεν θα φονευθούν, επειδή αυτή δεν ήταν ελεύθερη.

21 Κι αυτός θα φέρει την προσφορά του περί ανομίας στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, ένα κριάρι για προσφορά περί ανομίας.

22 Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι’ αυτόν διαμέσου του κριαριού τής προσφοράς περί ανομίας μπροστά στον Κύριο, για την αμαρτία του, που αμάρτησε· και θα συγχωρηθεί σ’ αυτόν η αμαρτία του την οποία αμάρτησε.

23 Και όταν μπείτε μέσα στη γη, και φυτέψετε κάθε δέντρο για τροφή, τότε θα καθαρίζετε ολόγυρα τον καρπό του ως ακάθαρτον· τρία χρόνια θα είναι σε σας ακάθαρτος· δεν θα τρώγεται.

24 Και στον τέταρτο χρόνο ολόκληρος ο καρπός του θα είναι άγιος, σε δόξα τού Κυρίου.

25 Και στον πέμπτο χρόνο θα τρώτε τον καρπό του, για να πολλαπλασιαστεί σε σας το εισόδημά του. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

26 Δεν θα τρώτε [τίποτε] μαζί με το αίμα [του]· ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντείες ούτε θα προμαντεύετε καιρούς.

27 Δεν θα κουρεύετε την κόμη του κεφαλιού σας κυκλοειδώς ούτε θα φθείρετε τις άκρες από τα πηγούνια σας.

28 Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας για νεκρόν ούτε θα χαράξετε επάνω σας στικτά γράμματα. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

29 Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, κάνοντάς την πόρνη· μήπως ο τόπος πέσει σε πορνεία, και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια.

30 Τα σάββατά μου θα [τα] τηρείτε, και θα σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

31 Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντείας ούτε θα προσκολληθείτε σε επαοιδούς, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

32 Θα σηκώνεσαι μπροστά στους [ανθρώπους] με άσπρα μαλλιά, και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα, και θα φοβηθείς τον Θεό σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.

33 Και αν [κάποιος] ξένος παροικεί μαζί σου στη γη σας, δεν θα τον θλίψετε·

34 ο ξένος, που παροικεί με σας, θα είναι σε σας όπως ο αυτόχθονας, και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου· επειδή, ξένοι σταθήκατε στη γη τής Αιγύπτου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.

35 Δεν θα πράξετε αδικία, σε κρίση, σε μέτρα, σε σταθμά, και σε ζύγια·

36 ζύγια δίκαια, σταθμά δίκαια, εφά δίκαιο, και ιν δίκαιο, θα έχετε. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας, που σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου,

37 θα τηρείτε, λοιπόν, όλα τα διατάγματά μου, και όλες τις κρίσεις μου, και θα τα κάνετε. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.