Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Αριθμοί Κεφ. 4

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:

2 Πάρε το σύνολο των γιων Καάθ, ανάμεσα από τους γιους του Λευί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,

3 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου.

4 Αυτή [θα είναι] η υπηρεσία των γιων του Καάθ στη σκηνή του μαρτυρίου· τα άγια των αγίων.

5 Και όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Ααρών και οι γιοι του, και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο καταπέτασμα, και θα σκεπάζουν μ’ αυτό την κιβωτό του μαρτυρίου·

6 και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και από πάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο, και θα περάσουν τους μοχλούς της.

7 Κι επάνω στο τραπέζι τής πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα, και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους, και τα θυμιατοδόχα, και τις λεκανίτσες, και τα σπονδεία, για να κάνουν σπονδές· και οι παντοτινοί άρτοι θα είναι επάνω του·

8 και θα απλώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασμα, κι αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.

9 Και θα πάρουν ολογάλαζο ύφασμα, και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λυχνία του φωτός, και τα λυχνάρια της, και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της·

10 και θα τη βάλουν, μαζί με όλα τα σκεύη της, μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα [τη] βάλουν επάνω στους μοχλούς.

11 Κι επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα, κι αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.

12 Και θα πάρουν όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα, και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα βάλουν τούς μοχλούς.

13 Και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη, και θα το σκεπάσουν ολόγυρα με ύφασμα πορφυρούν·

14 και θα βάλουν επάνω σ’ αυτό όλα τα σκεύη του, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του, τα θυμιατήρια, τις κρεάγρες, και τα φτυάρια, και τις λεκάνες, και όλα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου, και θα απλώσουν επάνω του σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών, και θα περάσουν τους μοχλούς του.

15 Και αφού ο Ααρών και οι γιοι του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγυρα τα άγια, και όλα τα άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν οι γιοι τού Καάθ για να [τα] βαστάξουν· και δεν θα αγγίξουν τα άγια, για να μη πεθάνουν. Αυτά [είναι] όσα θα βαστάζουν οι γιοι τού Καάθ, στη σκηνή τού μαρτυρίου.

16 Και η επιστασία του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα, [θα είναι] το λάδι του φωτός, και το ευώδες θυμίαμα, και η καθημερινή προσφορά από άλφιτα, και το λάδι του χρίσματος, η επιστασία ολόκληρης της σκηνής, και [όλων] όσα [είναι] σ’ αυτή, του αγιαστηρίου, και όλων των σκευών του.

17 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:

18 Μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών των Κααθιτών μέσα από τους Λευίτες·

19 αλλά, τούτο θα τους κάνετε, για να ζήσουν, και να μη πεθάνουν, όταν πλησιάζουν στα άγια των αγίων· ο Ααρών και οι γιοι του ας μπαίνουν μέσα, και ας τους διορίζουν κάθε έναν στο έργο του και στο φορτίο του·

20 ας μη μπαίνουν, όμως, μέσα για να δουν, όταν τα άγια σκεπάζονται ολόγυρα, για να μη πεθάνουν.

21 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

22 Πάρε το σύνολο και των γιων του Γηρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους·

23 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις, όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου.

24 Αυτή [είναι] η υπηρεσία των συγγενειών των Γηρσωνιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν·

25 θα βαστάζουν, λοιπόν, τα παραπετάσματα της σκηνής, και τη σκηνή του μαρτυρίου, το σκέπασμά της, και το σκέπασμα που είναι από [δέρματα] τσακαλιών, που βρίσκεται από πάνω της, και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής τού μαρτυρίου,

26 και τα παραπετάσματα της αυλής, και το καταπέτασμα της θύρας τής πύλης τής αυλής, που είναι για τη σκηνή, και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά τους, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τους, και όλα όσα χρησιμεύουν σ’ αυτά· έτσι θα υπηρετούν.

27 Με προσταγή τού Ααρών και των γιων του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιων των Γηρσωνιτών, σε όλα τα φορτία τους, και σε όλες τις υπηρεσίες τους· κι εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάζουν.

28 Αυτή [είναι] η υπηρεσία των συγγενειών των γιων των Γηρσωνιτών στη σκηνή του μαρτυρίου· και η υπηρεσία τους [θα είναι] κάτω από την επιστασία τού Ιθάμαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα.

29 Θα απαριθμήσεις [και] τους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους·

30 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμήσεις όλους, όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου.

31 Κι αυτά [είναι] που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου· τις σανίδες τής σκηνής και τους μοχλούς της, και τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της,

32 και τους στύλους τής αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματά τους, και τους πασσάλους τους, και τα σχοινιά τους, με όλα τα σκεύη τους, και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους· και θα καθορίσετε ονομαστικά τα σκεύη, που οφείλουν να βαστάζουν.

33 Αυτή [είναι] η υπηρεσία των συγγενειών των γιων τού Μεραρί, σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή τού μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία τού Ιθάμαρ, γιου τού Ααρών, του ιερέα.

34 Ο ΜΩΥΣΗΣ, λοιπόν, και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Κααθιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,

35 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου·

36 κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750.

37 Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Κααθιτών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.

38 Κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους τού Γηρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,

39 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή τού μαρτυρίου,

40 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630.

41 Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων τού Γηρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου.

42 Κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους,

43 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου,

44 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 3.200.

45 Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιων του Μεραρί, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.

46 Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λευίτες, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους,

47 από 30 χρόνων κι επάνω, μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή τού μαρτυρίου,

48 εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ’ αυτούς, ήσαν 8.580.

49 Απαριθμήθηκαν καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του, και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν απ’ αυτόν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.