Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Αριθμοί Κεφ. 18

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Ααρών: Εσύ και οι γιοι σου, και η οικογένεια του πατέρα σου, μαζί με σένα, θα βαστάζετε την ανομία τού αγιαστηρίου· κι εσύ και οι γιοι σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία τής ιερατείας σας.

2 Κι ακόμα, τους αδελφούς σου, τη φυλή τού Λευί, τη φυλή τού πατέρα σου, να φέρεις μαζί σου, για να είναι ενωμένοι μαζί σου, και να σε υπηρετούν· εσύ, όμως, και οι γιοι σου μαζί με σένα [θα υπηρετείτε] μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου.

3 Και θα τηρούν τις υπηρεσίες σου, και τις υπηρεσίες ολόκληρης της σκηνής· μόνον στα σκεύη τού αγιαστηρίου και στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν, για να μη πεθάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς.

4 Και θα είναι ενωμένοι μαζί σου, και θα τηρούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού μαρτυρίου, σε όλες τις υπηρεσίες τής σκηνής· και ξένος δεν θα σας πλησιάζει.

5 Και θα τηρείτε τις υπηρεσίες τού αγιαστηρίου, και τις υπηρεσίες τού θυσιαστηρίου, και δεν θα είναι πλέον οργή στους γιους Ισραήλ.

6 Κι εγώ, δέστε, πήρα τους αδελφούς σας τους Λευίτες μέσα από τους γιους Ισραήλ· αυτοί είναι δοσμένοι σε σας [ως] δώρο για τον Κύριο, για να εκτελούν τις υπηρεσίες τής σκηνής τού μαρτυρίου.

7 Κι εσύ και οι γιοι σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας, σε όλες τις υποθέσεις τού θυσιαστηρίου, και σ’ εκείνες μέσα από το παραπέτασμα, και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία τής ιερατείας σας· και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται.

8 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Ααρών: Δες, εγώ έδωσα ακόμα σε σένα την επιστασία των προσφορών μου, που υψώνονται, και απ’ όλα τα αγιασμένα από τους γιους Ισραήλ· σε σένα τα έδωσα για το χρίσμα, και στους γιους σου, σε έναν αιώνιο θεσμό.

9 Τούτο θα είναι δικό σου από τα αγιότατα, απ’ αυτά που προσφέρονται με φωτιά· όλα τα δώρα τους, όλες οι προσφορές τους από άλφιτα, και όλες οι προσφορές τους περί αμαρτίας, και όλες οι προσφορές τους περί ανομίας, που θα αποδίδουν σε μένα, θα είναι αγιότατα για σένα και για τους γιους σου.

10 Στο άγιο των αγίων θα τα τρώτε· κάθε αρσενικό θα τα τρώει· άγια θα είναι σε σένα.

11 Δικό σου [είναι] και τούτο, η προσφορά από τα δώρα τους, που υψώνεται, μαζί με όλες τις κινητές προσφορές των γιων Ισραήλ· σε σένα τα έδωσα, και στους γιους σου, και στις θυγατέρες σου μαζί με σένα, σε έναν αιώνιο θεσμό· κάθε καθαρός στην οικογένειά σου, θα τα τρώει.

12 Όλο το καλύτερο από το λάδι, και όλο το καλύτερο από το κρασί και το σιτάρι, τις απαρχές τους, όσα προσφέρουν στον Κύριο, σε σένα τα έδωσα.

13 Όλα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρνουν στον Κύριο, δικά σου θα είναι· κάθε καθαρός στην οικογένειά σου, θα τα τρώει.

14 Κάθε καθιέρωμα του Ισραήλ θα είναι δικό σου.

15 Καθένα που διανοίγει μήτρα, από κάθε σάρκα, που θα προσφέρουν στον Κύριο, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, δικό σου θα είναι· αλλά, τα πρωτότοκα των ανθρώπων θα εξαγοράζονται οπωσδήποτε, και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θα εξαγοράζονται.

16 Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα, θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου, για πέντε σίκλους ασήμι, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο, που είναι 20 γερά.

17 Τα πρωτότοκα όμως των βοδιών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των κατσικιών δεν θα εξαγοράζονται· είναι άγια· το αίμα τους θα το ραντίζεις επάνω στο θυσιαστήριο, και το πάχος τους θα το καις για προσφορά, που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.

18 Και το κρέας τους θα είναι δικό σου, όπως το κινητό στήθος και ο δεξιός ώμος είναι δικός σου.

19 Όλες τις προσφορές των άγιων πραγμάτων που υψώνονται, τις οποίες οι γιοι Ισραήλ θα προσφέρουν στον Κύριο, τις έδωσα σε σένα και στους γιους σου, και στις θυγατέρες σου μαζί σου, σε έναν αιώνιο θεσμό. Αυτή [είναι] διαθήκη αλατιού, παντοτινή, μπροστά στον Κύριο, σε σένα και στο σπέρμα σου μαζί με σένα.

20 Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: Στη γη τους δεν θα έχεις κληρονομιά, ούτε θα έχεις μερίδα ανάμεσά τους· εγώ [είμαι] η μερίδα σου και η κληρονομιά σου, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ·

21 και δες, έδωσα στους γιους Λευί, όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου·

22 και του λοιπού, δεν θα πλησιάζουν οι γιοι Ισραήλ στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να μη πάρουν [επάνω τους] αμαρτία, και πεθάνουν·

23 αλλά οι Λευίτες, αυτοί θα υπηρετούν την υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα βαστάζουν την ανομία τους· αυτό [θα είναι] αιώνιος θεσμός στις γενεές σας· και δεν θα έχουν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ καμιά κληρονομιά·

24 επειδή, τα δέκατα των γιων Ισραήλ, που θα προσφέρουν ως προσφορά που υψώνεται στον Κύριο, τα έδωσα κληρονομιά στους Λευίτες· γι’ αυτό είπα γι’ αυτούς: Ανάμεσα στους γιους Ισραήλ δεν θα έχουν καμιά κληρονομιά.

25 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

26 Μίλησε και στους Λευίτες, και πες τους: Όταν παίρνετε από τους γιους Ισραήλ το δέκατο, που σας έδωσα απ’ αυτούς για κληρονομιά σας, τότε θα προσφέρετε απ’ αυτά προσφορά που υψώνεται στον Κύριο, δέκατο από το δέκατο.

27 Κι αυτές οι προσφορές σας που υψώνονται θα λογαριάζονται σε σας, ως σιτάρι τού αλωνιού, και ως αφθονία τού ληνού.

28 Έτσι κι εσείς θα προσφέρετε προσφορά που υψώνεται στον Κύριο από όλα τα δέκατά σας, που παίρνετε από τους γιους Ισραήλ· και απ’ αυτά θα δίνετε την προσφορά τού Κυρίου που υψώνεται στον Ααρών τον ιερέα.

29 Από όλα τα δώρα σας θα προσφέρετε κάθε προσφορά τού Κυρίου που υψώνεται, από κάθε καλύτερό τους, το αγιασμένο [μέρος] απ’ αυτά.

30 Και θα τους πεις: Όταν προσφέρετε απ’ αυτά, το καλύτερό τους, αυτό θα λογαριάζεται για τους Λευίτες ως προϊόν του αλωνιού, και ως προϊόν του ληνού·

31 και θα τα τρώτε σε κάθε τόπο, εσείς και οι οικογένειές σας· επειδή, αυτό [είναι] μισθός σε σας για την υπηρεσία σας στη σκηνή τού μαρτυρίου·

32 και δεν θα φέρετε αμαρτία [επάνω σας] γι’ αυτά, όταν προσφέρετε απ’ αυτά το καλύτερό τους· και δεν θα βεβηλώσετε τα άγια των γιων Ισραήλ, για να μη πεθάνετε.