Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Αριθμοί Κεφ. 34

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, τη γη εκείνη που θα σας πέσει για κληρονομιά, τη γη Χαναάν μαζί με τα σύνορά της,

3 τότε, το μέρος σας, που είναι προς τα μεσημβρινά, θα είναι από την έρημο Σιν, μέχρι κοντά στη γη τού Εδώμ· και τα μεσημβρινά όριά σας θα είναι από το άκρο τής Αλμυρής Θάλασσας προς τα ανατολικά·

4 και το όριό σας θα γυρίζει από μεσημβρινά προς την ανάβαση Ακραββίμ, και θα διέρχεται στη Σιν· και θα προχωρεί από το μεσημβρινό μέρος μέχρι την Κάδης-βαρνή, και θα βγαίνει στην Ασάρ-αδδάρ, και θα διαβαίνει μέχρι την Ασμών·

5 και θα γυρίζει το όριο από την Ασμών μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και θα φτάσει στη θάλασσα.

6 Και για δυτικό όριο θα έχετε τη Μεγάλη Θάλασσα· αυτή θα είναι το δυτικό σας όριο.

7 Και τα βορινά σας όρια θα είναι τούτα· από τη Μεγάλη Θάλασσα θα βάλετε όριό σας το βουνό Ωρ·

8 από το βουνό Ωρ θα βάλετε [όριό σας] μέχρι την είσοδο της Αιμάθ, και το όριο θα προχωρεί στη Σεδάδ·

9 και θα προχωρεί το όριο στη Ζιφρών, και θα φτάσει στην Ασάρ-ενάν· αυτό θα είναι το βορινό όριό σας.

10 Και θα βάλετε τα ανατολικά όριά σας από την Ασάρ-ενάν μέχρι τη Σεπφάμ·

11 και το όριο θα κατεβαίνει από τη Σεπφάμ μέχρι τη Ριβλά, προς τα ανατολικά τού Αείν· και θα κατεβαίνει το όριο, και θα φτάνει στο πλάγιο μέρος τής Θάλασσας Χιννερώθ προς τα ανατολικά·

12 και θα κατεβαίνει το όριο προς τον Ιορδάνη, και θα φτάσει τελικά στην Αλμυρή Θάλασσα. Αυτή είναι η γη σας, με τα όριά της ολόγυρα.

13 Και ο Μωυσής πρόσταξε τους γιους Ισραήλ, τα εξής: Αυτή είναι η γη, που θα κληρονομήσετε με κλήρους, την οποία ο Κύριος πρόσταξε να δοθεί στις εννέα φυλές, και στη μισή φυλή.

14 Επειδή, η φυλή των γιων τού Ρουβήν, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, και η φυλή των γιων τού Γαδ, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, πήραν [την κληρονομιά τους]· και το μισό τής φυλής τού Μανασσή πήρε την κληρονομιά του.

15 Οι δύο φυλές και το μισό τής φυλής πήραν την κληρονομιά τους από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, [κατάντικρυ] στην Ιεριχώ, προς τα ανατολικά.

16 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:

17 Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών, που θα διαμοιράσουν σε σας τη γη· ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή·

18 και θα πάρετε ανά έναν άρχοντα από [κάθε] φυλή, για να διαμοιράσουν τη γη·

19 κι αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών: Από τη φυλή τού Ιούδα, ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή·

20 και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, ο Σαμουήλ, ο γιος τού Αμμιούδ·

21 από τη φυλή τού Βενιαμίν, ο Ελιδάδ, ο γιος τού Χισλών·

22 και από τη φυλή των γιων τού Δαν, ο άρχοντας Βουκκί, ο γιος τού Ιογλί·

23 από τους γιους τού Ιωσήφ, από τη φυλή των γιων τού Μανασσή, ο άρχοντας Ανιήλ, ο γιος τού Εφώδ·

24 και από τη φυλή των γιων τού Εφραϊμ, ο άρχοντας Κεμουήλ, ο γιος τού Σιφτάν·

25 και από τη φυλή των γιων τού Ζαβουλών, ο άρχοντας Ελισαφάν, ο γιος τού Φαρνάχ·

26 και από τη φυλή των γιων τού Ισσάχαρ, ο άρχοντας Φαλτιήλ, ο γιος τού Αζάν·

27 και από τη φυλή των γιων τού Ασήρ, ο άρχοντας Αχιούδ, ο γιος τού Σελωμί·

28 και από τη φυλή των γιων τού Νεφθαλί, ο άρχοντας Φεδαήλ, ο γιος τού Αμμιούδ.

29 Αυτοί [είναι], που ο Κύριος πρόσταξε να διαμοιράσουν τη γη στους γιους Ισραήλ στη γη Χαναάν.