Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34

Δευτερονόμιο Κεφ. 4

1 ΤΩΡΑ, λοιπόν, Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις, που εγώ σας διδάσκω να κάνετε, για να ζήσετε, και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας δίνει σε σας.

2 Δεν θα προσθέσετε στον λόγο που εγώ σας προστάζω ούτε θα αφαιρέσετε απ’ αυτόν· για να τηρείτε τις εντολές τού Κυρίου του Θεού σας, που εγώ σας προστάζω.

3 Τα μάτια σας είδαν τι ο Κύριος έκανε εξαιτίας του Βέελ-φεγώρ· επειδή, όλους τους ανθρώπους, που ακολούθησαν τον Βέελ-φεγώρ, ο Κύριος ο Θεός σας τους εξολόθρευσε από ανάμεσά σας.

4 Κι εσείς, που είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, ζείτε σήμερα όλοι.

5 Δέστε, εγώ σας δίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς ο Κύριος ο Θεός μου με πρόσταξε, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε.

6 Να τα τηρείτε, λοιπόν, και να [τα] εκτελείτε· επειδή, αυτή [είναι] η σοφία σας, και η σύνεσή σας, μπροστά στα έθνη· που θα ακούσουν όλα αυτά τα διατάγματα, και θα πουν: Να, αυτό το μεγάλο έθνος [είναι] λαός σοφός και συνετός.

7 Επειδή, ποιο έθνος [είναι τόσο] μεγάλο, στο οποίο ο Θεός [με τέτοιον τρόπο] είναι κοντά του, όπως [είναι] ο Κύριος ο Θεός μας, σε όλα [όσα] τον επικαλούμαστε;

8 Και ποιο έθνος είναι τόσο μεγάλο, που να έχει διατάγματα και κρίσεις τόσο δίκαιες, όπως ολόκληρος αυτός ο νόμος, που σήμερα βάζω μπροστά σας;

9 Μόνον πρόσεχε τον εαυτό σου, και φύλαγε καλά την ψυχή σου, μήπως και λησμονήσεις τα πράγματα που είδαν τα μάτια σου, και μήπως κάποτε χωριστούν από την καρδιά σου, σε όλες τις ημέρες τής ζωής σου· αλλά, δίδασκέ τα στους γιους σου, και στους γιους των γιων σου.

10 [Να θυμάσαι] την ημέρα που στάθηκες μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, στο Χωρήβ, όταν ο Κύριος μου είπε: Συγκέντρωσέ μου τον λαό, και θα τους κάνω να ακούσουν τα λόγια μου, για να μάθουν να με φοβούνται όλες τις ημέρες, όσες ζήσουν επάνω στη γη, και να διδάσκουν τους γιους τους.

11 Και πλησιάσατε, και σταθήκατε κάτω από το βουνό· και το βουνό καιγόταν με φωτιά μέχρι το μέσον τού ουρανού, [και ήταν] σκοτάδι, σύννεφα και πυκνό σκοτάδι.

12 Και ο Κύριος σας μίλησε από το μέσον τής φωτιάς· εσείς ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, δεν είδατε, όμως, κανένα ομοίωμα· μόνον φωνή [ακούσατε].

13 Και σας φανέρωσε τη διαθήκη του, που σας πρόσταξε να εκτελείτε, τις δέκα εντολές· και τις έγραψε επάνω σε δύο πέτρινες πλάκες.

14 Και ο Κύριος με πρόσταξε εκείνη την εποχή να σας διδάξω διατάγματα και κρίσεις, για να τα κάνετε στη γη στην οποία εσείς μπαίνετε για να την κληρονομήσετε.

15 Φυλάγετε, λοιπόν, καλά τις ψυχές σας, επειδή δεν είδατε κανένα ομοίωμα, κατά την ημέρα [που] ο Κύριος μίλησε σε σας στο Χωρήβ από το μέσον τής φωτιάς·

16 μήπως και διαφθαρείτε, και κάνετε για τον εαυτό σας [κάποιο] είδωλο, [την] εικόνα κάποιας μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού,

17 ομοίωμα κάποιου κτήνους, που [είναι] επάνω στη γη, ομοίωμα κάποιου φτερωτού όρνεου, που πετάει στον ουρανό,

18 ομοίωμα κάποιου ερπετού επάνω στη γη, ομοίωμα κάποιου ψαριού, που [είναι] στα νερά κάτω από τη γη·

19 και μήπως σηκώσεις τα μάτια σου στον ουρανό, και βλέποντας τον ήλιο, και το φεγγάρι, και τα αστέρια, ολόκληρη τη στρατιά τού ουρανού, πλανηθείς και τα προσκυνήσεις, και τα λατρεύσεις, τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμοίρασε σε όλα τα έθνη, που [είναι] κάτω από ολόκληρο τον ουρανό·

20 εσάς, όμως, ο Κύριος σας πήρε, και σας έβγαλε από το σιδερένιο καμίνι, από την Αίγυπτο, για να είστε σ’ αυτόν λαός κληρονομιάς, όπως αυτή την ημέρα.

21 Και ο Κύριος θύμωσε εναντίον μου εξαιτίας σας, και ορκίστηκε να μη διαβώ τον Ιορδάνη, και να μη μπω μέσα σ’ εκείνη την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά·

22 αλλ’ εγώ πεθαίνω σε τούτη τη γη· εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη· εσείς, όμως, θα διαβείτε, και θα κληρονομήσετε εκείνη την αγαθή γη.

23 Προσέχετε στον εαυτό σας, μήπως κάποτε λησμονήσετε τη διαθήκη τού Κυρίου τού Θεού σας, που έκανε σε σας, και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιου, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου απαγόρευσε.

24 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός σου είναι φωτιά που κατατρώει, [είναι] Θεός ζηλότυπος.

25 Αν, αφού γεννήσεις γιους, και γιους των γιων, και πολυχρονήσετε επάνω στη γη, διαφθαρείτε, και κάνετε είδωλο, εικόνα κάποιου, και πράξετε πονηρά μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, ώστε να τον παροργίσετε,

26 επικαλούμαι σήμερα μάρτυρες εναντίον σου τον ουρανό και τη γη, ότι οπωσδήποτε θα απολεστείτε από τη γη, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη για να την κυριεύσετε· δεν θα πολυχρονήσετε σ’ αυτή, αλλά θα αφανιστείτε ολοκληρωτικά.

27 Και ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και θα μείνετε λίγοι σε αριθμό ανάμεσα στα έθνη, στα οποία σας φέρνει ο Κύριος.

28 Και θα λατρεύσετε εκεί θεούς, έργα χεριών ανθρώπων, ξύλο και πέτρα, που, ούτε βλέπουν ούτε ακούν ούτε τρώνε ούτε μυρίζουν.

29 Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας, και θα [τον] βρείτε, όταν τον εκζητήσετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.

30 Όταν βρεθείς σε θλίψη, και σε βρουν όλα αυτά στις έσχατες ημέρες, τότε θα επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου, και θα ακούσεις τη φωνή του.

31 Δεδομένου ότι, ο Κύριος ο Θεός σου [είναι] Θεός οικτίρμονας· δεν θα σε εγκαταλείψει ούτε θα σε εξολοθρεύσει ούτε θα λησμονήσει τη διαθήκη των πατέρων σου, που ορκίστηκε σ’ αυτούς.

32 Επειδή, ρώτησε τώρα για τις προηγούμενες ημέρες, που υπήρξαν πριν από σένα, από την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη, και [ρώτησε ακόμα] από το ένα άκρο τού ουρανού μέχρι το άλλο άκρο τού ουρανού, αν στάθηκε [κάτι τέτοιο] όπως το μεγάλο αυτό πράγμα ή αν ακούστηκε παρόμοιο μ’ αυτό.

33 Άκουσε [ποτέ] λαός τη φωνή τού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά, καθώς άκουσες εσύ, και έζησε;

34 Ή, δοκίμασε ο Θεός να έρθει να πάρει ένα έθνος για τον εαυτό του μέσα από ένα [άλλο] έθνος, με δοκιμασίες, με σημεία και με θαύματα, και με πόλεμο, και με χέρι κραταιό, και με απλωμένον βραχίονα, και με μεγάλα τέρατα, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος ο Θεός έκανε για σας στην Αίγυπτο μπροστά στα μάτια σου;

35 Σε σένα δείχθηκε αυτό, για να γνωρίσεις ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός· δεν είναι άλλος εκτός απ’ αυτόν.

36 Σε έκανε να ακούσεις τη φωνή του από τον ουρανό, για να σε διδάξει· κι επάνω στη γη έδειξε σε σένα τη μεγάλη του φωτιά, και τα λόγια του τα άκουσες από το μέσον της φωτιάς.

37 Και επειδή αγαπούσε τους πατέρες σου, γι’ αυτό διάλεξε το σπέρμα τους ύστερα απ’ αυτούς, και σε έβγαλε με την παρουσία του από την Αίγυπτο, με την κραταιά του δύναμη·

38 για να διώξει από μπροστά σου έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σένα, ώστε να βάλει εκεί μέσα εσένα, για να σου δώσει τη γη τους για κληρονομιά, όπως σήμερα.

39 Γνώρισε, λοιπόν, αυτή την ημέρα, και βάλε στην καρδιά σου, ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, στον ουρανό επάνω, και στη γη κάτω· δεν υπάρχει άλλος.

40 Και να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του, που εγώ προστάζω σήμερα σε σένα· για να ευημερείς, εσύ και οι γιοι σου ύστερα από σένα, και για να μακροημερεύεις επάνω στη γη, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα για πάντα.

41 ΤΟΤΕ, ο Μωυσής ξεχώρισε τρεις πόλεις από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, προς την ανατολή τού ήλιου·

42 για να προσφεύγει εκεί ο φονιάς, που, από άγνοια, θα φονεύσει τον πλησίον του, χωρίς προηγουμένως να τον μισεί, και προσφεύγοντας σε μια απ’ αυτές να ζει·

43 τη Βοσόρ, στην έρημο, στην πεδινή γη των Ρουβηνιτών, και τη Ραμώθ, στη Γαλαάδ των Γαδιτών, και τη Γωλάν, στη Βασάν των Μανασσιτών.

44 ΚΙ αυτός [είναι] ο νόμος, που ο Μωυσής έβαλε μπροστά στους γιους Ισραήλ·

45 αυτές [είναι] οι μαρτυρίες, και τα διατάγματα, και οι κρίσεις, που ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο,

46 από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, στην κοιλάδα απέναντι από τη Βαιθ-φεγώρ, στη γη τού Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, ο οποίος κατοικούσε στην Εσεβών, που τον πάταξε ο Μωυσής και οι γιοι Ισραήλ, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο·

47 και κυρίευσαν τη γη του, και τη γη τού Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, δύο βασιλιάδων των Αμορραίων, που [ήσαν] από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, προς την ανατολή τού ήλιου·

48 από την Αροήρ, που είναι στο χείλος τού ποταμού Αρνών, μέχρι το βουνό Σηών, που [είναι] το βουνό Αερμών·

49 και ολόκληρη την πεδινή περιοχή από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, προς ανατολάς, μέχρι τη θάλασσα της πεδιάδας, κάτω από την Ασδώθ-φασγά. 2.