Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34

Δευτερονόμιο Κεφ. 11

1 Αγάπα, λοιπόν, τον Κύριο τον Θεό σου, και να τηρείς τις παραγγελίες του, και τα διατάγματά του, και τις κρίσεις του, και τις εντολές του, όλες τις ημέρες.

2 Και γνωρίστε σήμερα· επειδή, δεν απευθύνομαι στα παιδιά σας, (που δεν γνώρισαν, και που δεν είδαν την παιδεία τού Κυρίου τού Θεού σας, τα μεγαλεία του, το δυνατό του χέρι, και τον απλωμένο του βραχίονα,

3 και τα σημεία του, και τα έργα του, όσα έκανε μέσα στην Αίγυπτο, ενάντια στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και ενάντια σε ολόκληρη τη γη του,

4 και όσα έκανε στο στράτευμα των Αιγυπτίων, στα άλογά τους, και στις άμαξές τους, με ποιον τρόπο έκανε τα νερά τής Ερυθράς Θάλασσας να τους καταποντίσουν, όταν σας καταδίωκαν από πίσω, και ο Κύριος τους εξολόθρευσε μέχρι τη σημερινή ημέρα,

5 και τι έκανε σε σας στην έρημο, μέχρις ότου έρθετε σε τούτο τον τόπο,

6 και τι έκανε στον Δαθάν και στον Αβειρών, τους γιους του Ελιάβ, γιου του Ρουβήν, πώς άνοιξε η γη το στόμα της, και τους κατάπιε, και τις οικογένειές τους, και τις σκηνές τους, και ολόκληρη την περιουσία τους, ανάμεσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ·)

7 αλλά, τα μάτια σας είδαν όλα τα έργα τού Κυρίου, τα μεγάλα, όσα έκανε.

8 Γι’ αυτό, θα τηρείτε όλες τις εντολές, που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα· για να κραταιωθείτε, και να μπείτε μέσα, και να κληρονομήσετε τη γη, στην οποία πηγαίνετε για να την κληρονομήσετε·

9 και για να μακροημερεύσετε επάνω στη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να δώσει σ’ αυτούς, και στο σπέρμα τους, μια γη που ρέει γάλα και μέλι.

10 Επειδή, η γη, στην οποία μπαίνεις μέσα για να την κληρονομήσεις, δεν είναι όπως η γη τής Αιγύπτου απ’ όπου βγήκατε, όπου έσπερνες τον σπόρο σου, και [την] πότιζες με το πόδι σου, σαν κήπο λαχάνων·

11 αλλά, η γη στην οποία διαβαίνετε για να την κληρονομήσετε, είναι γη βουνών και κοιλάδων, πίνει νερό από τη βροχή τού ουρανού·

12 γη που ο Κύριος ο Θεός σου την επιβλέπει πάντοτε· τα μάτια τού Κυρίου τού Θεού σου είναι επάνω της, από την αρχή τού χρόνου μέχρι το τέλος τού χρόνου.

13 ΚΑΙ αν ακούσετε με επιμέλεια τις εντολές μου, που εγώ σήμερα σας προστάζω, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, και να τον λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας,

14 τότε θα δώσω τη βροχή τής γης σας στην εποχή της, την πρώιμη, και την όψιμη, για να μαζέψεις το σιτάρι σου, και το κρασί σου, και το λάδι σου·

15 και θα δώσω χορτάρι στα χωράφια σου για τα κτήνη σου, για να τρως και να χορταίνεις.

16 Προσέχετε τον εαυτό σας, μήπως πλανηθεί η καρδιά σας, και παραδρομήσετε, και λατρεύσετε άλλους θεούς, και τους προσκυνήσετε·

17 και η οργή τού Κυρίου εξαφθεί εναντίον σας, και κλείσει τον ουρανό, για να μη βρέξει, και η γη να μη δώσει τους καρπούς της· και εξολοθρευτείτε αμέσως από την αγαθή γη, που ο Κύριος σας δίνει.

18 Θα βάλετε, λοιπόν, αυτά τα λόγια μου, στην καρδιά σας και στην ψυχή σας· και θα τα δέσετε για σημείο επάνω στο χέρι σας, και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σας·

19 και θα τα διδάσκετε στα παιδιά σας, μιλώντας γι’ αυτά, όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, και όταν περπατάς στον δρόμο, και όταν πλαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι·

20 και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες τού σπιτιού σου, κι επάνω στις πύλες σου·

21 για να πολλαπλασιαστούν οι ημέρες σας, και οι ημέρες των παιδιών σας, επάνω στη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας να τους δώσει, όπως οι ημέρες τού ουρανού επάνω στη γη.

22 Επειδή, αν τηρήσετε με επιμέλεια όλες αυτές τις εντολές, που εγώ σας προστάζω, ώστε να τις εκτελείτε, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, να περπατάτε σε όλους τούς δρόμους του, και να είστε προσκολλημένοι σ’ αυτόν,

23 τότε, ο Κύριος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας, και θα κληρονομήσετε έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σας.

24 Ολόκληρος ο τόπος, όπου πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, θα είναι δικός σας· από την έρημο και τον Λίβανο, από τον ποταμό, τον ποταμό Ευφράτη, και μέχρι τη θάλασσα, που είναι προς τη δύση, θα είναι το όριό σας.

25 Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας· ο Κύριος ο Θεός σας θα βάλει τον φόβο σας και τον τρόμο σας επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης, την οποία θα πατήσετε, όπως σας είπε.

26 Δες, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα·

27 την ευλογία, αν υπακούτε στις εντολές τού Κυρίου τού Θεού σας, που εγώ σήμερα σας προστάζω,

28 και την κατάρα, αν δεν υπακούτε στις εντολές τού Κυρίου τού Θεού σας, αλλά παρεκκλίνετε από τον δρόμο, που εγώ σήμερα σας προστάζω, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς, που δεν γνωρίσατε.

29 Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε βάλει στη γη, στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις, θα βάλεις την ευλογία επάνω στο βουνό Γαριζίν, και την κατάρα επάνω στο βουνό Εβάλ.

30 Δεν [είναι] αυτά πέρα από τον Ιορδάνη, προς τον δρόμο που [είναι] προς δυσμάς του ήλιου, στη γη των Χαναναίων, που κατοικούν στην πεδιάδα, απέναντι στα Γάλγαλα, κοντά στη βελανιδιά Μορέχ;

31 Επειδή, εσείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε σας, και θα την κληρονομήσετε, και σ’ αυτή θα κατοικήσετε.

32 Και θα προσέχετε να εκτελείτε όλα τα διατάγματα και τις κρίσεις, που εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας.