Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Ιησούς του Ναυή Κεφ. 11

1 ΚΑΙ καθώς το άκουσε ο Ιαβείν, ο βασιλιάς τής Ασώρ, έστειλε στον Ιωβάβ, τον βασιλιά τής Μαδών, και στον βασιλιά τής Σιμβρών, και στον βασιλιά τής Αχσάφ,

2 και στους βασιλιάδες που ήσαν στον βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην πεδινή, απέναντι από τη Χιννερώθ, και στην κοιλάδα, και στη Νάφαθ-δωρ δυτικά,

3 και στους Χαναναίους, που ήσαν ανατολικά και δυτικά, και στους Αμορραίους, και στους Χετταίους, και στους Φερεζαίους, και στους Ιεβουσαίους, που ήσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που ήσαν κάτω από την Αερμών στη γη Μισπά.

4 Και βγήκαν, αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους μαζί τους, πολύς λαός, σαν την άμμο, που είναι κοντά στην άκρη τής θάλασσας σε πλήθος, μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό.

5 Και αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Μερώμ, για να πολεμήσουν τον Ισραήλ.

6 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη φοβηθείς από μπροστά τους· επειδή, αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φονευμένους μπροστά στον Ισραήλ· τα άλογά τους θα τα ακρωτηριάσεις και τις άμαξές τους θα τις κατακάψεις με φωτιά.

7 Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά, και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός, εναντίον τους στα νερά Μερώμ, και έπεσαν επάνω τους.

8 Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τού Ισραήλ, και τους πάταξε, και τους καταδίωξε μέχρι τη μεγάλη Σιδώνα· και μέχρι τη Μισρεφώθ-μαϊμ, και μέχρι την κοιλάδα Μισπά ανατολικά· και τους πάταξαν, μέχρις ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο.

9 Και ο Ιησούς έκανε σ’ αυτούς καθώς ο Κύριος τον πρόσταξε· τα άλογά τους τα ακρωτηρίασε, και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά.

10 Και ο Ιησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή, και κυρίευσε την Ασώρ, και πάταξε τον βασιλιά της με μάχαιρα· επειδή, η Ασώρ ήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλειών.

11 Και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ’ αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα, και τους εξολόθρευσαν· δεν έμεινε τίποτε που είχε πνοή, και την Ασώρ την κατέκαψε με φωτιά.

12 Και όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων, και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Ιησούς τούς έπιασε, και τους πάταξε με μάχαιρα· τους εξολόθρευσε, όπως πρόσταξε ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου.

13 Και όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Ισραήλ, εκτός μόνον την Ασώρ κατέκαψε ο Ιησούς.

14 Και όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων, και τα κτήνη, οι γιοι Ισραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους· όλους, όμως, τους ανθρώπους τούς πάταξαν με μάχαιρα, μέχρις ότου τους εξολόθρευσαν· δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή.

15 Όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, τον δούλο του, έτσι και ο Μωυσής πρόσταξε τον Ιησού, και έτσι έκανε ο Ιησούς· δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.

16 Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή, και ολόκληρη τη μεσημβρινή, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, και την κοιλάδα, και την πεδινή περιοχή, και το βουνό τού Ισραήλ, και την κοιλάδα του,

17 από το βουνό Αλάκ, που υψώνεται προς το Σηείρ, μέχρι τη Βάαλ-γαδ, στην κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Αερμών· και έπιασε όλους τούς βασιλιάδες τους, και τους πάταξε, και τους θανάτωσε.

18 Πολύ καιρό ο Ιησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες.

19 Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Ισραήλ, εκτός από τους Ευαίους, που κατοικούσαν στη Γαβαών· όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο·

20 επειδή, έγινε από τον Κύριο, το να σκληρυνθούν οι καρδιές τους, νάρθουν σε μάχη ενάντια στον Ισραήλ, για να εξολοθρευτούν, να μη γίνει σ’ αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.

21 Και ο Ιησούς ήρθε εκείνη την εποχή, και αφάνισε τους Ανακείμ από τα βουνά, από τη Χεβρών, από τη Δεβείρ, από την Ανάβ, και από όλα τα βουνά τού Ιούδα, και από όλα τα βουνά τού Ισραήλ· ο Ιησούς τους εξολόθρευσε, μαζί με τις πόλεις τους.

22 Δεν έμειναν Ανακείμ στη γη των γιων Ισραήλ· μόνον στη Γάζα, στη Γαθ, και στην Άζωτο έμειναν.

23 Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή· και ο Ιησούς την έδωσε στον Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με τον διαμερισμό τους στις φυλές τους. Και η γη ησύχασε από πόλεμο.