Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

Α΄ Χρονικών Κεφ. 8

1 ΚΑΙ ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά, τον πρωτότοκό του, τον Ασβήλ, τον δεύτερο, και τον Ααρά, τον τρίτο,

2 τον Νωά, τον τέταρτο, και τον Ραφά, τον πέμπτο.

3 Και οι γιοι τού Βελά ήσαν: Ο Αδδάρ, και ο Γηρά, και ο Αβιούδ,

4 και ο Αβισσουά, και ο Νααμάν, και ο Αχωά,

5 και ο Γηρά, και ο Σεφουφάν, και ο Ουράμ.

6 Κι αυτοί [είναι] οι γιοι τού Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σ’ εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβαά, και είχαν μετοικιστεί στη Μαναχάθ·

7 και ο Νααμάν, και ο Αχιά, και ο Γηρά, που τους μετοίκισε, και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ.

8 Και ο Σααραϊμ γέννησε [γιους] στη γη τού Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά, τις γυναίκες του·

9 και γέννησε από την Οδές, τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ, και τον Σιβιά, και τον Μησά, και τον Μαλχάμ,

10 και τον Ιεούς, και τον Σαχιά, και τον Μιρμά· αυτοί [ήσαν] οι γιοι του, αρχηγοί πατριών.

11 Και από την Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτώβ, και τον Ελφαάλ.

12 Και οι γιοι τού Ελφαάλ [ήσαν]: Ο Έβερ, και ο Μισαάμ, και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ωνώ, και τη Λωδ και της κωμοπόλεις της·

13 και ο Βεριά, και ο Σεμά, αυτοί [ήσαν] αρχηγοί πατριών σ’ εκείνους που κατοικούσαν την Αιαλών· αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους τής Γαθ·

14 και ο Αχιώ, ο Σασάκ, και ο Ιερεμώθ,

15 και ο Ζεβαδίας, και ο Αράδ, και ο Αδέρ,

16 και ο Μιχαήλ, και ο Ιεσπά, και ο Ιωχά, οι γιοι τού Βεριά·

17 και ο Ζεβαδίας, και ο Μεσουλλάμ, και ο Εζεκί, και ο Έβερ,

18 ο Ισμεραϊ, και ο Ιεζλιά, και ο Ιωβάβ, οι γιοι τού Ελφαάλ·

19 και ο Ιακείμ, και ο Ζιχρί, και ο Ζαβδί,

20 και ο Ελιηνάι, και ο Ζιλθαϊ, και ο Ελιήλ,

21 και ο Αδαϊας, και ο Βεραϊα, και ο Σιμράθ, οι γιοι τού Σεμά·

22 και ο Ιεσφάν, και ο Έβερ, και ο Ελιήλ,

23 και ο Αβδών, και ο Ζιχρί, και ο Ανάν,

24 και ο Ανανίας, και ο Ελάμ, και ο Ανθωθιά,

25 και ο Ιεφεδία, και ο Φανουήλ, οι γιοι τού Σασάκ·

26 και ο Σαμσεραϊ, και ο Σεαρία, και ο Γοθολία,

27 και ο Ιερασία, και ο Ηλιά, και ο Ζιχρί, οι γιοι τού Ιεροάμ.

28 Αυτοί [ήσαν] αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενεές τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ.

29 Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, και το όνομα της γυναίκας του [ήταν] Μααχά·

30 και ο πρωτότοκος γιος του [ήταν] ο Αβδών, έπειτα ο Σουρ, και ο Κεις, και ο Βάαλ, και ο Ναδάβ,

31 και ο Γεδώρ, και ο Αχιώ, και ο Ζαχέρ,

32 και ο Μικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμεά. Κι αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους.

33 Και ο Νηρ γέννησε τον Κεις, και ο Κεις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν, και τον Μαλχί-σουέ, και τον Αβιναδάβ, και τον Ες-βαάλ.

34 Και ο γιος τού Ιωνάθαν [ήταν] ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ γέννησε τον Μιχά.

35 Και οι γιοι τού Μιχά [ήσαν]: Ο Φιθών, και ο Μελέχ, και ο Θαρεά, και ο Άχαζ.

36 Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά· και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ, και τον Αζμαβέθ, και τον Ζιμβρί· και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μοσά·

37 και ο Μοσά γέννησε τον Βινεά· ο Ραφά, ο γιος του· ο Ελεασά, ο γιος του.

38 Και ο Ασήλ είχε έξι γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα: Ο Αζρικάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Οβαδία, και ο Ανάν· όλοι αυτοί [ήσαν] οι γιοι τού Ασήλ.

39 Και οι γιοι τού Ησέκ τού αδελφού του [ήσαν]: Ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος.

40 Και οι γιοι τού Ουλάμ [ήσαν] άνδρες ισχυροί σε δύναμη, που τέντωναν τόξο, και που είχαν πολλούς γιους, και γιους των γιων, 150. Όλοι αυτοί [ήσαν] από τους γιους τού Βενιαμίν.