Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

Α΄ Χρονικών Κεφ. 9

1 Έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ απαριθμήθηκε κατά γενεαλογίες· και, δέστε, είναι γραμμένοι στο βιβλίο των βασιλιάδων τού Ισραήλ και του Ιούδα. Αλλά, μετοικίστηκαν στη Βαβυλώνα εξαιτίας των ανομιών τους.

2 ΚΑΙ οι πρώτοι κάτοικοι, που [ήσαν] στις ιδιοκτησίες τους, στις πόλεις τους, [ήσαν] οι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λευίτες, και οι Νεθινείμ.

3 Και στην Ιερουσαλήμ κατοίκησαν από τους γιους τού Ιούδα, και από τους γιους τού Βενιαμίν, και από τους γιους τού Εφραϊμ, και του Μανασσή,

4 ο Γουθαϊ, ο γιος τού Αμμιούδ, γιου τού Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους γιους τού Φαρές, γιου τού Ιούδα.

5 Και από τους Σηλωνίτες, ο Ασαϊας ο πρωτότοκος, και οι γιοι του.

6 Και από τους γιους τού Ζερά, ο Ιεουήλ, και οι αδελφοί τους, 690.

7 Και από τους γιους τού Βενιαμίν, ο Σαλλού, ο γιος τού Μεσουλλάμ, γιου τού Ωδουϊα, γιου τού Ασενουά,

8 και ο Ιεβνιά, ο γιος τού Ιεροάμ, και ο Ηλά, ο γιος τού Οζί, γιου τού Μιχρί, και ο Μεσουλλάμ, γιος τού Σεφατία, γιου τού Ραγουήλ, γιου τού Ιβνιά·

9 και οι αδελφοί τους, σύμφωνα με τις γενεές τους, 956. Όλοι αυτοί οι άνδρες [ήσαν] αρχηγοί πατριών, σύμφωνα με τις πατρικές τους οικογένειες.

10 Και από τους ιερείς, ο Ιεδαϊας, και ο Ιωιαρείβ, και ο Ιαχείν,

11 και ο Αζαρίας, ο γιος τού Χελκία, γιου τού Μεσουλλάμ, γιου τού Σαδώκ, γιου τού Μεραϊώθ, γιου τού Αχιτώβ, άρχοντας του οίκου τού Θεού·

12 και ο Αδαϊας, ο γιος τού Ιεροάμ, γιου τού Πασχώρ, γιου τού Μαλχίου, και ο Μαασαί, ο γιος τού Αδιήλ, γιου τού Ιαζηρά, γιου τού Μεσουλλάμ, γιου τού Μεσιλλεμίθ, γιου τού Ιμμήρ·

13 και οι αδελφοί τους, οι αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, 1.760, ισχυροί με δύναμη, άξιοι για το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου.

14 Και από τους Λευίτες, ο Σεμαϊας, ο γιος τού Ασσούβ, γιου τού Αζρικάμ, γιου τού Ασαβία, από τους γιους τού Μεραρί·

15 και ο Βακβακάρ, ο Ερές, και ο Γαλάλ, και ο Ματθανίας, ο γιος τού Μιχά, γιου τού Ζιχρί, γιου τού Ασάφ·

16 και ο Οβαδία, ο γιος τού Σεμαϊα, γιου τού Γαλάλ, γιου τού Ιεδουθούν, και ο Βαραχίας, ο γιος τού Ασά, γιου τού Ελκανά, αυτός που κατοίκησε στις κωμοπόλεις των Νετωφαθιτών.

17 Και οι θυρωροί [ήσαν]: Ο Σαλλούμ, και ο Ακκούβ, και ο Ταλμών, και ο Αχιμάν, και οι αδελφοί τους· ο Σαλλούμ [ήταν] ο άρχοντας·

18 αυτοί [ήσαν] μέχρι τώρα στην πύλη τού βασιλιά, προς τα ανατολικά, θυρωροί κατά τάγματα των γιων τού Λευί.

19 Και ο Σαλλούμ, ο γιος τού Κωρή, γιου τού Εβιασάφ, γιου τού Κορέ, και οι αδελφοί του, από την οικογένεια του πατέρα του, οι Κορίτες, [ήσαν] υπεύθυνοι για το έργο τής υπηρεσίας, φύλακες των πυλών τής σκηνής· και οι πατέρες τους, στο στρατόπεδο του Κυρίου, [ήσαν] φύλακες της εισόδου.

20 Και ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, μαζί με τον οποίο [ήταν] ο Κύριος, ήταν άλλοτε άρχοντας επάνω σ’ αυτούς.

21 Ο Ζαχαρίας, ο γιος τού Μεσελεμία [ήταν] πυλωρός τής θύρας τής σκηνής τού μαρτυρίου.

22 Όλοι αυτοί που [ήσαν] εκλεγμένοι για [να είναι] πυλωροί των θυρών, [ήσαν] 212. Αυτοί ήσαν απαριθμημένοι, σύμφωνα με γενεαλογίες στις κωμοπόλεις τους, που ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ, αυτός που έβλεπε, τους είχαν βάλει στο υπούργημά τους.

23 Κι αυτοί και οι γιοι τους [είχαν] την επιστασία των πυλών τού οίκου τού Κυρίου, του οίκου τής σκηνής, για να φυλάττουν.

24 Οι πυλωροί ήσαν προς την κατεύθυνση των τεσσάρων ανέμων, προς ανατολάς, προς δυσμάς, προς βορράν, και προς νότον.

25 Και οι αδελφοί τους, που [ήσαν] στις κωμοπόλεις τους, [έπρεπε] να έρχονται ανά επτά ημέρες στους διορισμένους καιρούς, μαζί μ’ αυτούς.

26 Επειδή, αυτοί οι Λευίτες, οι τέσσερις αρχιπυλωροί, έμεναν στο υπούργημά τους, και είχαν την επίβλεψη των οικημάτων και των θησαυρών τού οίκου τού Θεού.

27 Και διανυχτέρευαν γύρω από τον οίκο τού Θεού, επειδή η φύλαξη [ήταν] στη δική τους επίβλεψη, κι αυτοί έπρεπε να τον ανοίγουν κάθε πρωινό.

28 Και [μερικοί] απ’ αυτούς [είχαν] την επίβλεψη των λειτουργικών σκευών, επειδή μετρημένα τα έφερναν μέσα και μετρημένα τα έβγαζαν έξω.

29 Απ’ αυτούς, ακόμα, [ήσαν] διορισμένοι για τα [άλλα] σκεύη, και για όλα τα σκεύη των ιερών, και για το σιμιγδάλι, και το κρασί, και το λάδι, και το θυμίαμα, και τα αρώματα.

30 Και [μερικοί] από τους γιους των ιερέων κατασκεύαζαν το αρωματικό μύρο.

31 Και ο Ματταθίας, αυτός από τους Λευίτες, ο πρωτότοκος, ο Σαλλούμ, του Κορίτη, [είχε] την επίβλεψη των τηγανιζόμενων πραγμάτων.

32 Και [άλλοι] από τους αδελφούς τους, από τους γιους των Κααθιτών, [ήσαν] για τους άρτους τής πρόθεσης, για να [τους] ετοιμάζουν ανά Σάββατο.

33 [Και] απ’ αυτούς [ήσαν] οι ψαλτωδοί, αρχηγοί των πατριών των Λευιτών, [που έμεναν] στα οικήματα ελεύθεροι· επειδή, ενασχολούνταν στο έργο [αυτό] ημέρα και νύχτα.

34 Αυτοί [ήσαν] οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών, σύμφωνα με τις γενεές τους· αυτοί οι αρχηγοί κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ.

35 ΚΑΙ στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών, ο Ιεχιήλ, και το όνομα της γυναίκας του [ήταν] Μααχά·

36 και ο πρωτότοκος γιος του [ήταν] ο Αβδών, έπειτα ο Σουρ, και ο Κεις, και ο Βάαλ, και ο Νηρ, και ο Ναδάβ,

37 και ο Γεδώρ, και ο Αχιώ, και ο Ζαχαρίας, και ο Μικλώθ·

38 και ο Μικλώθ γέννησε τον Σιμεάμ. Κι αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τους αδελφούς τους.

39 Και ο Νηρ γέννησε τον Κεις, και ο Κεις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν, και τον Μελχί-σουέ, και τον Αβιναδάβ, και τον Ες-βαάλ.

40 Και ο γιος τού Ιωνάθαν [ήταν] ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ γέννησε τον Μιχά.

41 Και οι γιοι τού Μιχά [ήσαν] ο Φιθών, και ο Μελέχ, και ο Θαρεά,

42 και ο Άχαζ, αυτός που γέννησε τον Ιαρά· και ο Ιαρά γέννησε τον Αλεμέθ, και τον Αζμαβέθ, και τον Ζιμβρί· και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μοσά·

43 και ο Μοσά γέννησε τον Βινεά· και ο Ρεφαϊα [ήταν] γιος του· ο Ελεασά, ο γιος του· ο Ασήλ, ο γιος του.

44 Και ο Ασήλ είχε έξι γιους, που τα ονόματά τους [είναι] τούτα: Ο Αζρικάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Οβαδία, και ο Ανάν· αυτοί [ήσαν] οι γιοι τού Ασήλ.