Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Β΄ Χρονικών Κεφ. 13

1 Και ο Αβιά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα στον 18ο χρόνο τού βασιλιά Ιεροβοάμ.

2 Βασίλευσε τρία χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του [ήταν] Μιχαϊα, θυγατέρα τού Ουριήλ από τη Γαβαά. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβοάμ.

3 Και ο Αβιά παρατάχθηκε σε μάχη με στρατό από δυνατούς πολεμιστές, 400.000 εκλεκτούς άνδρες· και ο Ιεροβοάμ παρατάχθηκε εναντίον του σε μάχη με 800.000 από εκλεκτούς άνδρες, ισχυρούς με δύναμη.

4 Και αφού ο Αβιά σηκώθηκε επάνω στο βουνό Σεμαραϊμ, που [είναι] στο βουνό τού Εφραϊμ, είπε: Ακούστε με, Ιεροβοάμ, και ολόκληρος ο λαός Ισραήλ·

5 δεν πρέπει να γνωρίσετε, ότι ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ έδωσε για πάντα στον Δαβίδ τη βασιλεία του επάνω στον Ισραήλ, σ’ αυτόν και στους γιους του, με συνθήκη αλατιού;

6 Αλλά, ο Ιεροβοάμ, ο γιος τού Ναβάτ, ο δούλος τού Σολομώντα, του γιου τού Δαβίδ, σηκώθηκε, και επαναστάτησε εναντίον τού κυρίου του·

7 και συγκεντρώθηκαν κοντά του άνθρωποι μηδαμινοί, αχρείοι, και ενδυναμώθηκαν ενάντια στον Ροβοάμ, τον γιο τού Σολομώντα, όταν ο Ροβοάμ ήταν νέος, και απαλός στην καρδιά, και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί·

8 και, τώρα, εσείς λέτε να αντισταθείτε στη βασιλεία τού Κυρίου, που δόθηκε στα χέρια των γιων τού Δαβίδ, επειδή είστε ένα μεγάλο πλήθος, και [έχετε] μαζί σας χρυσά μοσχάρια, που ο Ιεροβοάμ σάς τα έκανε για θεούς·

9 δεν αποβάλατε τους ιερείς τού Κυρίου, τους γιους τού Ααρών, και τους Λευίτες, και κάνατε στον εαυτό σας ιερείς σύμφωνα με τα έθνη τής γης; Καθένας που έρχεται να γίνει ιερέας με ένα μοσχάρι βοδιού και επτά κριάρια, γίνεται ιερέας στους μη θεούς·

10 αλλ’ εμείς έχουμε τον Κύριο τον Θεό μας, και δεν τον εγκαταλείπουμε· και οι ιερείς, που υπηρετούν τον Κύριο, [είναι] οι γιοι τού Ααρών· και οι Λευίτες, στην εργασία·

11 και καίνε κάθε πρωί και κάθε εσπέρα ολοκαυτώματα και ευώδες θυμίαμα στον Κύριο· και [παραθέτουν] τούς άρτους τής πρόθεσης επάνω στο καθαρό τραπέζι, και τη χρυσή λυχνία, και τα λυχνάρια της, για να καίει κάθε εσπέρα· επειδή, εμείς φυλάττουμε την υπηρεσία τού Κυρίου τού Θεού μας· εσείς, όμως, τον εγκαλείψατε·

12 και δέστε, αυτός ο Θεός [είναι] μαζί μας, επικεφαλής, και οι ιερείς του με ηχηρές σάλπιγγες, για να ηχούν εναντίον σας. Γιοι Ισραήλ, μη πολεμάτε εναντίον τού Κυρίου τού Θεού των πατέρων σας· επειδή, δεν θα ευοδωθείτε.

13 Και ο Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδρα για να γυρίσει από πίσω τους· και ήσαν κατά πρόσωπο του Ιούδα, και η ενέδρα από πίσω τους.

14 Και όταν ο Ιούδας κοίταξε ολόγυρα, ξάφνου, η μάχη [ήταν] από μπροστά και από πίσω τους· και βόησαν στον Κύριο, και οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες.

15 Τότε, οι άνδρες τού Ιούδα αλάλαξαν· και καθώς αλάλαξαν οι άνδρες του Ιούδα, ο Θεός πάταξε τον Ιεροβοάμ, και ολόκληρο τον Ισραήλ, μπροστά στον Αβιά και στον Ιούδα.

16 Και οι γιοι τού Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τον Ιούδα. Και ο Θεός τούς παρέδωσε στο χέρι τους.

17 Και ο Αβιά και ο λαός έκαναν σ’ αυτούς μια μεγάλη σφαγή· και έπεσαν από τον Ισραήλ 500.000 τραυματίες, εκλεκτοί άνδρες.

18 Και οι γιοι Ισραήλ ταπεινώθηκαν κατά τον καιρό εκείνο, ενώ οι γιοι τού Ιούδα υπερίσχυσαν, επειδή έλπισαν στον Κύριο τον Θεό των πατέρων τους.

19 Και ο Αβιά καταδίωξε πίσω από τον Ιεροβοάμ, και πήρε απ’ αυτόν πόλεις, τη Βαιθήλ και τις κωμοπόλεις της, και την Ιεσανά και τις κωμοπόλεις της, και την Εφραϊν και τις κωμοπόλεις της.

20 Και ο Ιεροβοάμ δεν ανέλαβε πλέον δύναμη στις ημέρες τού Αβιά, αλλά τον πάταξε ο Κύριος, και πέθανε.

21 Και ο Αβιά ενδυναμώθηκε· και πήρε για τον εαυτό του 14 γυναίκες, και γέννησε 22 γιους και 16 θυγατέρες.

22 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Αβιά, και οι δρόμοι του, και τα λόγια του, [είναι] γραμμένα στην εξιστόρηση του προφήτη Ιδδώ.