Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Β΄ Χρονικών Κεφ. 22

1 ΚΑΙ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά αντ’ αυτού τον Οχοζία, τον νεότερο γιο του· επειδή, όλους τους πρεσβύτερους τους θανάτωσαν τα τάγματα που είχαν έρθει στο στρατόπεδο μαζί με τους Άραβες. Και βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος τού Ιωράμ, του βασιλιά τού Ιούδα.

2 Ο Οχοζίας ήταν 42 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε έναν χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του [ήταν] Γοθολία, η θυγατέρα τού Αμρί.

3 Κι αυτός περπάτησε στους δρόμους της οικογένειας του Αχαάβ· επειδή, η μητέρα του ήταν σύμβουλός του στο να αμαρτάνει.

4 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχαάβ· επειδή, μετά τον θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοί του για τον αφανισμό του.

5 Και με τις συμβουλές τους, πήγε μαζί με τον Ιωράμ, τον γιο τού Αχαάβ, τον βασιλιά τού Ισραήλ, σε πόλεμο εναντίον τού Αζαήλ, του βασιλιά τής Συρίας, στη Ραμώθ-γαλαάδ· και οι Σύριοι χτύπησαν τον Ιωράμ.

6 Και γύρισε στην Ιεζραέλ για να γιατρευτεί, εξαιτίας των πληγών, που δέχθηκε στη Ραμά, όταν πολεμούσε εναντίον τού Αζιήλ, του βασιλιά τής Συρίας. Και ο Αζαρίας, ο γιος τού Ιωράμ, ο βασιλιάς τού Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ, τον γιο τού Αχαάβ στην Ιεζραέλ, επειδή ήταν άρρωστος.

7 Και από τον Θεό στάθηκε όλεθρος του Οχοζία το να έρθει στον Ιωράμ· επειδή, όταν ήρθε, βγήκε μαζί με τον Ιωράμ εναντίον τού Ιηού, του γιου τού Νιμσί, τον οποίο ο Κύριος είχε χρίσει για να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Αχαάβ.

8 Και όταν ο Ιηού έκανε την εκδίκηση ενάντια στην οικογένεια του Αχαάβ, βρίσκοντας τους άρχοντες του Ιούδα, και τους γιους των αδελφών τού Οχοζία, που υπηρετούσαν τον Οχοζία, τους θανάτωσε.

9 Και αναζήτησε τον Οχοζία· και τον συνέλαβαν καθώς κρυβόταν στη Σαμάρεια, και τον έφεραν στον Ιηού· και τον θανάτωσαν, και τον έθαψαν· επειδή, είπαν: Είναι γιος τού Ιωσαφάτ, που είχε εκζητήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Και η οικογένεια του Οχοζία δεν είχε δύναμη για να κρατήσει πλέον τη βασιλεία.

10 Και η Γοθολία, η μητέρα τού Οχοζία, βλέποντας ότι ο γιος της πέθανε, σηκώθηκε και εξολόθρευσε ολόκληρο το βασιλικό σπέρμα τής οικογένειας του Ιούδα.

11 Όμως, η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα τού βασιλιά, παίρνοντας τον Ιωάς, τον γιο τού Οχοζία, τον έκλεψε μέσα από τους γιους τού βασιλιά, που θανατώνονταν, και έβαλε αυτόν και την τροφό του σε ένα δωμάτιο του κοιτώνα. Έτσι, η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα τού βασιλιά Ιωράμ, η γυναίκα τού Ιωδαέ τού ιερέα (επειδή, ήταν αδελφή τού Οχοζία), τον έκρυψε μπροστά από τη Γοθολία, και δεν τον θανάτωσε.

12 Και ήταν μαζί τους, καθώς κρυβόταν στον οίκο τού Κυρίου έξι χρόνια· και επάνω στη γη βασίλευε η Γοθολία.