Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52

Ιερεμίας Κεφ. 46

1 Ο ΛΟΓΟΣ τού Κυρίου, που έγινε στον προφήτη Ιερεμία, ενάντια στα έθνη.

2 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ενάντια στη δύναμη του Φαραώ-νεχαώ, βασιλιά τής Αιγύπτου, που ήταν κοντά στον ποταμό Ευφράτη, στη Χαρκεμίς, που την πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, στον τέταρτο χρόνο τού Ιωακείμ, γιου τού Ιωσία, του βασιλιά τού Ιούδα.

3 Αναλάβετε ασπίδα και επιμήκη ασπίδα, και ελάτε σε πόλεμο.

4 Ζέψτε τα άλογα και ανεβείτε, καβαλάρηδες, και παρασταθείτε με περικεφαλαίες· γυαλίστε τις λόγχες, ντυθείτε τους θώρακες.

5 Γιατί τους είδα φοβισμένους, να τρέπονται προς τα πίσω; Ενώ οι ισχυροί τους συντρίφτηκαν, και έφυγαν με βιασύνη, χωρίς να βλέπουν προς τα πίσω· τρόμος από παντού, λέει ο Κύριος.

6 Ο γρήγορος ας μη ξεφύγει, και ο ισχυρός ας μη διασωθεί· θα προσκόψουν, και θα πέσουν προς τον βορρά, κοντά στον ποταμό Ευφράτη.

7 Ποιος είναι αυτός, που ανεβαίνει σαν πλημμύρα, που τα νερά του περιστρέφονται σαν ποτάμια;

8 Ανεβαίνει η Αίγυπτος σαν πλημμύρα, και τα νερά της περιστρέφονται σαν ποτάμια· και λέει: Θα ανέβω· και θα σκεπάσω τη γη· θα αφανίσω την πόλη, κι αυτούς που κατοικούν μέσα σ’ αυτή.

9 Ανεβαίνετε, άλογα, και να είστε μανιώδεις, άμαξες· και ας βγουν οι ισχυροί, οι Αιθίοπες, και οι Λίβυοι, που κρατούν την ασπίδα, και οι Λυδοί, που κρατούν και τεντώνουν τόξο.

10 Επειδή, αυτή η ημέρα είναι στον Κύριο τον Θεό των δυνάμεων, ημέρα εκδίκησης, για να εκδικηθεί τους εχθρούς του· και η μάχαιρα θα τους καταφάει, και θα χορτάσει και θα μεθύσει από το αίμα τους· επειδή, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων έχει θυσία στη γη τού βορρά, κοντά στον ποταμό Ευφράτη.

11 Ανέβα στη Γαλαάδ, και πάρε βάλσαμο, παρθένα, θυγατέρα τής Αιγύπτου· μάταια θα πληθαίνεις τα γιατρικά· θεραπεία δεν υπάρχει για σένα.

12 Τα έθνη άκουσαν τη ντροπή σου, και η κραυγή σου γέμισε τη γη· επειδή, ο ισχυρός προσέκρουσε ενάντια στον ισχυρό, και οι δύο έπεσαν εκεί μαζί.

13 Ο λόγος που μίλησε ο Κύριος στον προφήτη Ιερεμία, για την έλευση του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας, για να πατάξει τη γη τής Αιγύπτου.

14 Αναγγείλατε στην Αίγυπτο, και κηρύξτε στη Μιγδώλ, και κηρύξτε στη Νωφ και στην Τάφνης· πείτε: Παραστάσου, και ετοιμάσου· επειδή, η μάχαιρα κατέφαγε αυτούς που είναι γύρω σου.

15 Γιατί οι ανδρείοι σου στρώθηκαν καταγής; Δεν στέκονται, επειδή ο Κύριος τους απέσπρωξε.

16 Πλήθυνε αυτούς που προσκρούουν, μάλιστα ο ένας έπεφτε επάνω στον άλλον· και έλεγαν: Σήκω, και ας επιστρέψουμε στον λαό μας, και στη γη τής γέννησής μας, μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα.

17 Εκεί βόησαν, ο Φαραώ, ο βασιλιάς τής Αιγύπτου, χάθηκε, πέρασε τον διορισμένο καιρό.

18 Ζω εγώ, λέει ο Βασιλιάς, του οποίου το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων: Όπως το Θαβώρ είναι ανάμεσα στα βουνά, και όπως ο Κάρμηλος κοντά στη θάλασσα, έτσι θάρθει εκείνος, οπωσδήποτε.

19 Θυγατέρα, που κατοικείς στην Αίγυπτο, προετοιμάσου για αιχμαλωσία· επειδή, η Νωφ θα αφανιστεί και θα ερημωθεί, ώστε να μη υπάρχει εκείνος που κατοικεί.

20 Η Αίγυπτος είναι σαν ωραιότατο δαμάλι, όμως έρχεται ο όλεθρος· έρχεται από τον βορρά.

21 Και αυτοί οι μισθωτοί της είναι στο μέσον της, σαν παχιά βόδια· επειδή, και αυτοί στράφηκαν, έφυγαν μαζί· δεν στάθηκαν, για τον λόγο ότι, η ημέρα τής συμφοράς τους ήρθε επάνω τους, ο καιρός τής επίσκεψής τους.

22 Η φωνή της θα βγει σαν του φιδιού· επειδή, θα κινηθούν με δύναμη, και θάρθουν επάνω της με πελέκεις, σαν ξυλοκόποι.

23 Θα κατακόψουν το δάσος της, λέει ο Κύριος, αν και είναι αμέτρητο· επειδή, κατά το πλήθος, είναι περισσότεροι από την ακρίδα, και αναρίθμητοι.

24 Η θυγατέρα τής Αιγύπτου θα καταντροπιαστεί· θα παραδοθεί στο χέρι τού λαού τού βορρά.

25 Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, λέει: Δέστε, θα τιμωρήσω το πλήθος τής Νω, και τον Φαραώ, και την Αίγυπτο, και τους θεούς της, και τους βασιλιάδες της, τον Φαραώ τον ίδιο, κι αυτούς που έχουν το θάρρος τους επάνω σ’ αυτόν·

26 και θα τους παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους, και στο χέρι τού Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας, και στο χέρι των δούλων του· και ύστερα απ’ αυτά, θα κατοικηθεί, όπως στις προγενέστερες ημέρες, λέει ο Κύριος.

27 Εσύ, όμως, δούλε μου Ιακώβ, μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις, Ισραήλ· επειδή, δες, θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο, και το σπέρμα σου από τη γη τής αιχμαλωσίας τους· και ο Ιακώβ θα επιστρέψει, και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί, και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει.

28 Μη φοβηθείς εσύ, δούλε μου Ιακώβ, λέει ο Κύριος· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου· επειδή, και αν ακόμα κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε έχω εξώσει, σε σένα, όμως, δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε παιδαγωγήσω με κρίση, και δεν θα σε αθωώσω ολοκληρωτικά.