Πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται

Ρωμαίους 11:25-27

Ρωμαίους 11:25-27
25Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη·
26και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.
27Κι αυτή [είναι] από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους».

Το ελαιόδεντρο του Θεού

Ρωμαίους 11:16-24

Ρωμαίους 11:25-27
25Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη·
26και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.
27Κι αυτή [είναι] από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους».
Ρωμαίους 11:16-24
16Και αν η ζύμη [είναι] άγια, [είναι] και το φύραμα· και αν η ρίζα [είναι] άγια, [είναι] και τα κλαδιά·
17αλλά, αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ μάλιστα, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ' αυτά, και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος τού [ήμερου] ελιόδεντρου,
18μη καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών· αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα.
19Θα πεις, λοιπόν: Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ.
20Καλώς· εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι·
21επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, [πρόσεχε] μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα.
22Δες, λοιπόν, την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού· επάνω μεν σ' εκείνους που έπεσαν, την αυστηρότητα· επάνω δε σε σένα, την αγαθότητα, αν επιμείνεις στην αγαθότητα· επειδή, διαφορετικά, κι εσύ θα αποκοπείς.
23Και εκείνοι, μάλιστα, αν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν· δεδομένου ότι, ο Θεός είναι δυνατός [κι] αυτούς, επίσης, να μπολιάσει.
24Επειδή, αν εσύ αποκόπηκες από τη φυσική αγριελιά και μπολιάστηκες, παρά φύση, σε ήμερο ελιόδεντρο, πόσο μάλλον αυτοί, τα φυσικά [κλαδιά,] θα μπολιαστούν στο ίδιο τους το ελιόδεντρο;

Το σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ

Ρωμαίους 11:11-15

Ρωμαίους 11:25-27
25Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη·
26και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.
27Κι αυτή [είναι] από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους».
Ρωμαίους 11:16-24
16Και αν η ζύμη [είναι] άγια, [είναι] και το φύραμα· και αν η ρίζα [είναι] άγια, [είναι] και τα κλαδιά·
17αλλά, αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ μάλιστα, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ' αυτά, και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος τού [ήμερου] ελιόδεντρου,
18μη καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών· αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα.
19Θα πεις, λοιπόν: Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ.
20Καλώς· εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι·
21επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, [πρόσεχε] μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα.
22Δες, λοιπόν, την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού· επάνω μεν σ' εκείνους που έπεσαν, την αυστηρότητα· επάνω δε σε σένα, την αγαθότητα, αν επιμείνεις στην αγαθότητα· επειδή, διαφορετικά, κι εσύ θα αποκοπείς.
23Και εκείνοι, μάλιστα, αν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν· δεδομένου ότι, ο Θεός είναι δυνατός [κι] αυτούς, επίσης, να μπολιάσει.
24Επειδή, αν εσύ αποκόπηκες από τη φυσική αγριελιά και μπολιάστηκες, παρά φύση, σε ήμερο ελιόδεντρο, πόσο μάλλον αυτοί, τα φυσικά [κλαδιά,] θα μπολιαστούν στο ίδιο τους το ελιόδεντρο;
Ρωμαίους 11:11-15
11Λέω, λοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Μη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους [έγινε] η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία.
12Και αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον η ολοκληρωτική επιστροφή τους;
13Επειδή, λέω σε σας, τα έθνη, (εφόσον μεν εγώ είμαι απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω),
14ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία [αυτούς που είναι] σάρκα μου, και σώσω μερικούς απ' αυτούς.
15Επειδή, αν η αποβολή τους [είναι] συμφιλίωση του κόσμου, τι [θα είναι] η πρόσληψή [τους], παρά ζωή από τους νεκρούς;

Οι εκλεκτοί και οι υπόλοιποι

Ρωμαίους 11:6-10

Ρωμαίους 11:25-27
25Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη·
26και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: «Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ.
27Κι αυτή [είναι] από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους».
Ρωμαίους 11:16-24
16Και αν η ζύμη [είναι] άγια, [είναι] και το φύραμα· και αν η ρίζα [είναι] άγια, [είναι] και τα κλαδιά·
17αλλά, αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ μάλιστα, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ' αυτά, και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος τού [ήμερου] ελιόδεντρου,
18μη καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών· αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα.
19Θα πεις, λοιπόν: Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ.
20Καλώς· εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι·
21επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, [πρόσεχε] μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα.
22Δες, λοιπόν, την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού· επάνω μεν σ' εκείνους που έπεσαν, την αυστηρότητα· επάνω δε σε σένα, την αγαθότητα, αν επιμείνεις στην αγαθότητα· επειδή, διαφορετικά, κι εσύ θα αποκοπείς.
23Και εκείνοι, μάλιστα, αν δεν επιμείνουν στην απιστία, θα μπολιαστούν· δεδομένου ότι, ο Θεός είναι δυνατός [κι] αυτούς, επίσης, να μπολιάσει.
24Επειδή, αν εσύ αποκόπηκες από τη φυσική αγριελιά και μπολιάστηκες, παρά φύση, σε ήμερο ελιόδεντρο, πόσο μάλλον αυτοί, τα φυσικά [κλαδιά,] θα μπολιαστούν στο ίδιο τους το ελιόδεντρο;
Ρωμαίους 11:11-15
11Λέω, λοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Μη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους [έγινε] η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία.
12Και αν η πτώση τους είναι πλούτος τού κόσμου, και η ελάττωσή τους πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον η ολοκληρωτική επιστροφή τους;
13Επειδή, λέω σε σας, τα έθνη, (εφόσον μεν εγώ είμαι απόστολος των εθνών, τη διακονία μου δοξάζω),
14ίσως παρακινήσω σε ζηλοτυπία [αυτούς που είναι] σάρκα μου, και σώσω μερικούς απ' αυτούς.
15Επειδή, αν η αποβολή τους [είναι] συμφιλίωση του κόσμου, τι [θα είναι] η πρόσληψή [τους], παρά ζωή από τους νεκρούς;
Ρωμαίους 11:6-10
6Αν, όμως, [είναι] κατά χάρη, δεν [είναι] πλέον από έργα· επειδή, [τότε] η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Αν, όμως, είναι από έργα, δεν είναι πλέον χάρη· επειδή, το έργο δεν είναι πλέον έργο.
7Τι, λοιπόν; Ο Ισραήλ δεν πέτυχε εκείνο που ζητάει· οι εκλεκτοί, όμως, το πέτυχαν, αλλά οι υπόλοιποι τυφλώθηκαν·
8(όπως είναι γραμμένο: «Ο Θεός έδωσε σ' αυτούς πνεύμα νυσταγμού, μάτια για να μη βλέπουν, και αυτιά για να μη ακούν»)· μέχρι τη σημερινή ημέρα.
9Και ο Δαβίδ λέει: «Ας γίνει το τραπέζι τους σε παγίδα, και σε ενέδρα, και σε σκάνδαλο, και σε ανταπόδομα σ' αυτούς·
10ας σκοτιστούν τα μάτια τους για να μη βλέπουν· και τη ράχη τους κύρτωσε για πάντα».