Ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν

Ρωμαίους 8:31-32

Ρωμαίους 8:31-32
31Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ' αυτά; Αν ο Θεός [είναι] μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
32Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ' αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;

Η χρυσή αλυσίδα της σωτηρίας

Ρωμαίους 8:30

Ρωμαίους 8:31-32
31Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ' αυτά; Αν ο Θεός [είναι] μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
32Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ' αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.

Προορισμένοι για δόξα

Ρωμαίους 8:29

Ρωμαίους 8:31-32
31Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ' αυτά; Αν ο Θεός [είναι] μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
32Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ' αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Ρωμαίους 8:29
29Επειδή, όσους προγνώρισε, [αυτούς] και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα τού Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς·

Ο Θεός κατευθύνει τα πάντα

Ρωμαίους 8:28

Ρωμαίους 8:31-32
31Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σ' αυτά; Αν ο Θεός [είναι] μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας;
32Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ' αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Ρωμαίους 8:29
29Επειδή, όσους προγνώρισε, [αυτούς] και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα τού Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς·
Ρωμαίους 8:28
28Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σ' αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό [του].