Το χάρισμα της προφητείας

Α΄ Κορινθίους 14:1-5

Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.

Το χάρισμα των γλωσσών

Α΄ Κορινθίους 14:1-5

Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.

Η αιωνιότητα της αγάπης

Α΄ Κορινθίους 13:8-13

Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 13:8-13
8Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ· τα άλλα, όμως, είτε προφητείες [είναι], θα καταργηθούν· είτε γλώσσες, θα σταματήσουν· είτε γνώση, θα καταργηθεί·
9επειδή, κατά μέρος γνωρίζουμε, και κατά μέρος προφητεύουμε·
10όταν, όμως, έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί.
11Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος, σκεφτόμουν ως νήπιος, είχα κρίση ως νήπιος· όταν, όμως, έγινα άνδρας, έβαλα κατά μέρος εκείνα που [έχει] το νήπιο.
12Επειδή, τώρα βλέπουμε [σαν] μέσα από [ένα θαμπό] κάτοπτρο, με τρόπο αινιγματώδη, τότε όμως [θα βλέπουμε] πρόσωπο προς πρόσωπο· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα.
13Ώστε, τώρα, μένει πίστη, ελπίδα, αγάπη, αυτά τα τρία· όμως, απ' αυτά, μεγαλύτερη [είναι] η αγάπη.

Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος γ΄

Α΄ Κορινθίους 13:7

Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 14:1-5
1Ακολουθείτε την αγάπη· και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά [χαρίσματα], περισσότερο όμως το να προφητεύετε.
2Επειδή, αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό· επειδή, κανένας δεν [τον] ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια·
3εκείνος, όμως, που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους [για] οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά.
4Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.
5Θέλω, μάλιστα, όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε· επειδή, αυτός που προφητεύει [είναι] μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει, για να πάρει οικοδομή η εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 13:8-13
8Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ· τα άλλα, όμως, είτε προφητείες [είναι], θα καταργηθούν· είτε γλώσσες, θα σταματήσουν· είτε γνώση, θα καταργηθεί·
9επειδή, κατά μέρος γνωρίζουμε, και κατά μέρος προφητεύουμε·
10όταν, όμως, έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί.
11Όταν ήμουν νήπιος, μιλούσα ως νήπιος, σκεφτόμουν ως νήπιος, είχα κρίση ως νήπιος· όταν, όμως, έγινα άνδρας, έβαλα κατά μέρος εκείνα που [έχει] το νήπιο.
12Επειδή, τώρα βλέπουμε [σαν] μέσα από [ένα θαμπό] κάτοπτρο, με τρόπο αινιγματώδη, τότε όμως [θα βλέπουμε] πρόσωπο προς πρόσωπο· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα.
13Ώστε, τώρα, μένει πίστη, ελπίδα, αγάπη, αυτά τα τρία· όμως, απ' αυτά, μεγαλύτερη [είναι] η αγάπη.
Α΄ Κορινθίους 13:7
7Όλα [τα] ανέχεται, όλα [τα] πιστεύει, όλα [τα] ελπίζει, όλα [τα] υπομένει.