Η άνευ όρων εκλογή του Ιακώβ

Ρωμαίους 9:10-13

Ρωμαίους 9:10-13
10Και όχι μονάχα [αυτό], αλλά και η Ρεβέκκα, όταν συνέλαβε [δύο] από [έναν] άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας·
11(επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν [τα παιδιά], και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί),
12ειπώθηκε σ' αυτήν ότι: «Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο».
13Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ [τον] μίσησα».

Ο αληθινός Ισραήλ

Ρωμαίους 9:6-9

Ρωμαίους 9:10-13
10Και όχι μονάχα [αυτό], αλλά και η Ρεβέκκα, όταν συνέλαβε [δύο] από [έναν] άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας·
11(επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν [τα παιδιά], και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί),
12ειπώθηκε σ' αυτήν ότι: «Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο».
13Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ [τον] μίσησα».
Ρωμαίους 9:6-9
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.
7Ούτε επειδή είναι σπέρμα τού Αβραάμ, [γι' αυτό είναι] όλοι παιδιά· αλλά, «στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα».
8Δηλαδή, τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά δεν [είναι] παιδιά τού Θεού· αλλά, τα παιδιά τής υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα.
9Επειδή, ο λόγος τής υπόσχεσης [είναι] τούτος: «Κατά την ίδια εποχή θάρθω, και η Σάρρα θα έχει έναν γιο».

Η τραγωδία του Ισραήλ

Ρωμαίους 9:1-5

Ρωμαίους 9:10-13
10Και όχι μονάχα [αυτό], αλλά και η Ρεβέκκα, όταν συνέλαβε [δύο] από [έναν] άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας·
11(επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν [τα παιδιά], και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί),
12ειπώθηκε σ' αυτήν ότι: «Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο».
13Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ [τον] μίσησα».
Ρωμαίους 9:6-9
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.
7Ούτε επειδή είναι σπέρμα τού Αβραάμ, [γι' αυτό είναι] όλοι παιδιά· αλλά, «στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα».
8Δηλαδή, τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά δεν [είναι] παιδιά τού Θεού· αλλά, τα παιδιά τής υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα.
9Επειδή, ο λόγος τής υπόσχεσης [είναι] τούτος: «Κατά την ίδια εποχή θάρθω, και η Σάρρα θα έχει έναν γιο».
Ρωμαίους 9:1-5
1ΣΑΣ λέω αλήθεια, εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, (έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου, με [επιβεβαίωση από το] Άγιο Πνεύμα),
2ότι έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπη οδύνη μέσα στην καρδιά μου.
3Επειδή, ευχόμουν εγώ ο ίδιος να είμαι ανάθεμα από τον Χριστό χάρη των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα·
4που είναι Ισραηλίτες, των οποίων [είναι] η υιοθεσία, και η δόξα, και οι διαθήκες, και η νομοθεσία, και η λατρεία, και οι υποσχέσεις·
5των οποίων [είναι] οι πατέρες, και από τους οποίους [γεννήθηκε] ο Χριστός, όσον αφορά τη σάρκα, αυτός που είναι επάνω σε όλους ευλογητός Θεός στους αιώνες. Αμήν.

Προς Ρωμαίους Κεφ. 1-8 (επισκόπηση)

Ρωμαίους 1-8

Ρωμαίους 9:10-13
10Και όχι μονάχα [αυτό], αλλά και η Ρεβέκκα, όταν συνέλαβε [δύο] από [έναν] άνδρα, από τον Ισαάκ τον πατέρα μας·
11(επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν [τα παιδιά], και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί),
12ειπώθηκε σ' αυτήν ότι: «Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο».
13Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ [τον] μίσησα».
Ρωμαίους 9:6-9
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.
7Ούτε επειδή είναι σπέρμα τού Αβραάμ, [γι' αυτό είναι] όλοι παιδιά· αλλά, «στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα».
8Δηλαδή, τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά δεν [είναι] παιδιά τού Θεού· αλλά, τα παιδιά τής υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα.
9Επειδή, ο λόγος τής υπόσχεσης [είναι] τούτος: «Κατά την ίδια εποχή θάρθω, και η Σάρρα θα έχει έναν γιο».
Ρωμαίους 9:1-5
1ΣΑΣ λέω αλήθεια, εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, (έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου, με [επιβεβαίωση από το] Άγιο Πνεύμα),
2ότι έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπη οδύνη μέσα στην καρδιά μου.
3Επειδή, ευχόμουν εγώ ο ίδιος να είμαι ανάθεμα από τον Χριστό χάρη των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα·
4που είναι Ισραηλίτες, των οποίων [είναι] η υιοθεσία, και η δόξα, και οι διαθήκες, και η νομοθεσία, και η λατρεία, και οι υποσχέσεις·
5των οποίων [είναι] οι πατέρες, και από τους οποίους [γεννήθηκε] ο Χριστός, όσον αφορά τη σάρκα, αυτός που είναι επάνω σε όλους ευλογητός Θεός στους αιώνες. Αμήν.