Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (7)

Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου
Matthew 16:13-18 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 10 April 2022.
Μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν
Matthew 2:1-12 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 15 December 2019.
Η Αγία Τριάδα μέσα στη Βίβλο
Matthew 28:19 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 24 March 2019.
Μόνον η Γραφή στην αρχαία εκκλησία
Matthew 15:1-9 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 24 August 2014.
...άνθρωπος μη χωριζέτο (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Matthew 19:1-12 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 8 April 2012.
Ουδείς τέλειος (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Matthew 2:1-12 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 1 January 2012.
Δεν είναι εδώ ο Ιησούς (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Matthew 2:1-11 (Μέρος της σειράς - ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 25 December 2011.