Κηρύγματα

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 

Sermons (5)

Soli Deo Gloria (Μόνο στον Θεό η δόξα)
Ephesians 1:3-14 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 13 September 2020.
Solus Christus (Μόνο ο Χριστός)
1 Timothy 2:1-7 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 23 August 2020.
Sola Gratia (Μόνο η χάρη)
Ephesians 2:8-9 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 16 August 2020.
Sola Fide (Μόνο η πίστη)
Romans 4:1-8 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 9 August 2020.
Sola Scriptura (Μόνο η Γραφή)
2 Timothy 3:16-17 (Μέρος της σειράς 5 Solas ).
Κήρυξε ο Νικόλαος Σεφεριάδης στις 26 July 2020.