Κηρύγματα

Ο Θεός εγένετο άνθρωπος (John 1:1-18)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 15 December 2013
Μέρος της σειράς -

Ο πρόλογος/αριστούργημα του κατά Ιωάννη ευαγγελίου. Ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας, και είδαμε τη δόξα Του.

Tags: Αγία Τριάδα, ενσάρκωση, Θεάνθρωπος, Λόγος σαρξ εγένετο, μεταγλώττιση, μεταγλωττισμένο, ομοούσιος, υποστατική ένωση, ΧριστούγενναΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Τον Θεό του Πέτρου δοξάστε None Φαγητό και Εθνικοί »