Κηρύγματα

Ο νηπιοβαπτισμός δεν είναι Βιβλικός (Colossians 2:11-12, Acts 2:38-41)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 26 April 2015
Μέρος της σειράς -

Το βάπτισμα είναι σημάδι που υποδηλώνει συνταφή και συνανάσταση με τον Χριστό διαμέσου της πίστης, και όχι σημάδι που τοποθετείται σε άπιστους που δεν δίνουν κάποια ένδειξη πως ανήκουν στην Καινούργια Διαθήκη.

Tags: βάπτισμα, διαθήκη, νήπια, νηπιοβάπτισμα, νηπιοβαπτισμός, οίκος, παιδιάΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Δαίμονες, σεισμοί και φυλακισμοί None Κανένα νηπιοβάπτισμα στην πρώιμη εκκλησία »