Κηρύγματα

Ο Ιεζεκιήλ και ο Ναός του Θεού (Ezekiel 43:2-5)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 7 August 2016
Μέρος της σειράς Βιβλία ΠΔ

Και ιδού, η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ερχόταν... και η γη έλαμπε από τη δόξα του... και έπεσα κατά πρόσωπό μου. Και η δόξα τού Κυρίου μπήκε μέσα στον οίκο... [και] ο οίκος ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου.

Tags: βαβυλώνα, εκκλησία, εξορία, επιστροφή, Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, καταστροφή, ναός, χιλιετίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Ωσηέ και ο λαός του Θεού None Ο Ιησούς του Ναυή και η Γη της Επαγγελίας »