Κηρύγματα

Ο Ιησούς του Ναυή και η Γη της Επαγγελίας (Joshua 21:43)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 14 August 2016
Μέρος της σειράς Βιβλία ΠΔ

Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη, που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους· και την κυρίευσαν, και κατοίκησαν σ’ αυτή.

Tags: γαι, γη επαγγελίας, ήλιος, Ιεριχώ, ιορδάνης, υπόσχεση, φεγγάρι, χαναάνΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Ιεζεκιήλ και ο Ναός του Θεού None Ο Πολύκαρπος και ο Κύριός του »