Κηρύγματα

Ο Αγγαίος και ο καινούργιος ναός (Haggai 2:9)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 28 August 2016
Μέρος της σειράς Βιβλία ΠΔ

Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη τού πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και σ’ αυτόν τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

Tags: αποκατάσταση του Ισραήλ, δεύτερος ναός, επιστροφή από αιχμαλωσία, Ζοροβάβελ, Ηρώδης ο Μέγας, προτεραιότητες, υπακοήΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο Πολύκαρπος και ο Κύριός του None Το όραμα του Αβδιού »