Κηρύγματα

Ευχαριστία στον Αρχηγό και Τελειωτή της Πίστεως (1 Corinthians 1:1-9)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 27 Νοεμβρίου 2016
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας, για τη χάρη του Θεού που σας δόθηκε... ότι σ’ αυτόν γίνατε πλούσιοι σε όλα... (και ότι ο Θεός) θα σας στηρίξει μέχρι τέλους άμεμπτους, κατά την ημέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Tags: αγιασμός, ασφάλεια, δικαίωση, επιμονή των αγίων, πίστη, σωτηρίαΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Εισαγωγή στην Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους None Ο κήρυκάς μου είναι καλύτερος απ' τον δικό σου »