Κηρύγματα

Φυσικός και Πνευματικός (1 Corinthians 2:14-16)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 22 January 2017
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού· επειδή είναι σ’ αυτόν μωρία, και δεν μπορεί να τα γνωρίσει· για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα.

Tags: άπιστος, κόσμος, ολική διαφθορά, πιστός, πνεύμα, πνευματικός, σωματικός, φυσικός, ψυχικόςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Αποκάλυψη του Πνεύματος None Οι Θεόπνευστες Γραφές »