Κηρύγματα

Η οικοδόμηση ενός ναού (1 Corinthians 3:10-17)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 19 February 2017
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Εγώ, σύμφωνα με τη χάρη τού Θεού, που μου δόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτονας, έβαλα το θεμέλιο· άλλος, όμως, οικοδομεί επάνω σ’ αυτό· κάθε ένας, πάντως, ας προσέχει πώς οικοδομεί επάνω σ’ αυτό.

Tags: δάσκαλος, εκκλησία, εργάτης, κρίση, ναός, οικοδόμηση, ποιμέναςΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Απλοί υπηρέτες None Η Πυρπόληση του Καθαρτηρίου »