Κηρύγματα

Δίκαιος και αμαρτωλός (Romans 4:1-8)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 6 Αυγούστου 2017
Μέρος της σειράς Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Ο Δαβίδ μιλάει για τον μακαρισμό του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα: «Μακάριοι εκείνοι, των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες, και των οποίων σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία».

Tags: sola fide, δικαιοσύνη, δικαίωση, πίστη μόνοΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Αιχμάλωτος στον Λόγο του Θεού None Σωτήρια πίστη »