Κηρύγματα

Βρίσκεσαι εδώ (1 Corinthians 7:17-24)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 24 September 2017
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Καθώς ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν, και καθώς ο Κύριος προσκάλεσε κάθε έναν, έτσι ας περπατάει· και έτσι διατάζω σε όλες τις εκκλησίες.

Tags: αγαμία, ακροβυστία, αποτελεσματική κλήση, γάμος, δουλεία, ελευθερία, κλήση, περιτομήΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Μη χωρίζετε None Περί των παρθένων »