Κηρύγματα

Δια των πληγών του γιατρευτήκαμε (Isaiah 52:13-53:12)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 12 November 2017
Μέρος της σειράς -

Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις δικές μας παραβάσεις·
ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας ανομίες·
η τιμωρία, που έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ’ αυτόν·
και διαμέσου των δικών του πληγών γιατρευτήκαμε εμείς.

Tags: ανάσταση, δόξα, ενταφιασμός, θάνατος, πάσχοντας δούλος, προφητεία, σταύρωσηΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Θα γίνω vegan None Έχουμε το δικαίωμα »