Κηρύγματα

Η παραβολή του χαμένου υιού (Luke 15:11-32)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 21 January 2018
Μέρος της σειράς -

Αφού φάμε, ας ευφρανθούμε· επειδή, αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός, και ξανάζησε· και ήταν χαμένος, και βρέθηκε.

Tags: άσωτος υιος, έλεος, συγχώρεση, Φαρισαίοι, χαρά, χάρηΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Για το συμφέρον των άλλων None Η υπόσχεση της παρουσίας Του »