Κηρύγματα

Είμαστε όλοι χαρισματικοί (1 Corinthians 12:1-11)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 4 March 2018
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο… που διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως (Αυτός) θέλει.

Tags: άγιο πνεύμα, γλωσσολαλιά, θαύματα, κυριαρχία, Πεντηκοστιανοί, πνευματικά χαρίσματα, χαρισματικοίΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Σκέψεις περί του Κυριακού δείπνου None Μέλη ενός σώματος »