Κηρύγματα

Μέλη ενός σώματος (1 Corinthians 12:12-30)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 11 March 2018
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Επειδή, καθώς το σώμα είναι ένα, και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη του ενός σώματος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα· έτσι και ο Χριστός.

Tags: γλωσσολαλιά, εκκλησία, ενότητα, Πεντηκοστιανοί, πνευματικά χαρίσματα, χαρισματικοίΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Είμαστε όλοι χαρισματικοί None Αιώνια ασφάλεια »