Κηρύγματα

Αιώνια ασφάλεια (2 Peter 6:1-9)

Greg Singerle, 18 March 2018
Μέρος της σειράς -

Απολογία της διδασκαλίας της αιώνιας ασφάλειας, κατά των κοινών επιχειρημάτων της άλλης πλευράς.

Tags: αιώνια ασφάλεια, αποστασία, επιμονή αγίων, χάρηΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Μέλη ενός σώματος None Συγχωρούνται οι αμαρτίες ενός παράλυτου »