Κηρύγματα

Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος β΄ (1 Corinthians 13:5-6)

Νικόλαος Σεφεριάδης, 22 April 2018
Μέρος της σειράς Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους

Η αγάπη δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό· δεν χαίρεται στην αδικία, χαίρεται όμως στην αλήθεια.

Tags: αγάπη, αγένεια, αλήθεια, γενναιοδωρία, εγωισμός, ενότητα, ευγένεια, οργήΠροηγούμενο: Ίδια μέρα: Επόμενο:
« Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος α΄ None Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος γ΄ »